Hur får man testamentet ogiltigförklarat?

Om ett testamente inte skrivits i enlighet med svenska lagens regler kan det ogiltigförklaras. Exempel på när reglerna inte följs är när formaliteterna inte är på plats i testamentet, som att det saknar vittnen, eller när det krockar med bröstarvingarnas laglott. Man kan ju aldrig frånta bröstarvingarna deras rättmätiga del av arvet, som utgörs av 50 procent av kvarlåtenskapen.

Att försöka ogiltigförklara testamentet kallas även att klandra testamentet. Som dödsbodelägare – alltså som arvtagare – kan man väcka en klandertalan. Detta är en juridisk process som drivs vid tingsrätten på orten där testatorn bodde. Tekniskt sett lämnar man in en stämningsansökan mot den eller de personer som genom testamentet fått ärva.

Viktigt att tänka på vid en klandertalan är att man själv måste skaffa fram konkreta bevis för att allt inte gått rätt och riktigt till i samband med att testamentet upprättades. Det är inte alltid så enkelt att bestrida giltigheten och det är därför en stor fördel att få stöd av en jurist. Hör av dig till oss för att få kunnig och engagerad juristhjälp!