Vad ingår i Lavendlas kostnad för transport?

Kostnaderna för transporter vid begravning varierar beroende på vilka transporter som ska utföras. Hur långa transporterna är påverkar förstås även kostnaderna. För att man ändå ska känna sig trygg med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris. Det fasta priset för transporter gäller så länge den totala distansen inte överstiger 10 mil, räknat från närmsta tätort.

Transporter vid begravning med ceremoni kostar 3 900 kronor hos Lavendla, upp till 10 mil. Om den totala distansen överstiger de 10 milen tillkommer 195 kronor per överskjutande mil.

Det som kan tillkomma utöver detta är (1) om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdhem, vilket kostar 2500 kronor i grundavgift och 195 kronor per överskjutande mil, och (2) om eventuell urntransport ska ske till annan än den avlidnes hemförsamling tillkommer 1800 kronor i fast avgift.

Hjälpte det här svaret dig? Ja Nej