Vad ingår i Lavendlas kostnad för transport?

Kostnaderna för transporter vid begravning varierar beroende på vilka transporter som ska utföras. Hur långa transporterna är påverkar förstås även kostnaderna. För att man ändå ska känna sig trygg med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris. Det fasta priset för transporter gäller så länge den totala distansen inte överstiger 5 mil, räknat från närmsta tätort.

Transporter vid begravning med ceremoni kostar 4900 kronor hos Lavendla, upp till 5 mil. Om den totala distansen överstiger de 5 milen tillkommer 195 kronor per överskjutande mil.

Det som kan tillkomma utöver detta är (1) om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdhem, vilket kostar 2500 kronor i grundavgift och 195 kronor per överskjutande mil, och (2) om eventuell urntransport ska ske till annan än den avlidnes hemförsamling tillkommer 2995 kronor i fast avgift.