Hur nyttjar man den avlidnes begravningsförsäkring?

Hade den avlidne en begravningsförsäkring? För att nyttja denna ringer man till försäkringsbolaget där begravningsförsäkringen är tecknad. Där meddelar man att den avlidne gått bort. Försäkringsbolaget kommer då att kräva ett registerutdrag från Skatteverket som visar att personen i fråga verkligen är avliden.

Efter det så faller försäkringssumman ut på den avlidnes angivna konto. En begravningsförsäkring är alltid “öronmärkt” mot begravningen, vilket betyder att man inte kan använda summan mot något annat.

Vi på Lavendla finns här om du har ytterligare frågor om försäkringar vid dödsfall och/eller vill få hjälp att göra en försäkringsinventering.