Vilka begravningskostnader ingår i kyrkoavgiften?

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan och att därmed betala kyrkoavgiften får man ett visst ekonomiskt stöd vid en kristen begravning. Tack vare kyrkoavgiften behöver man inte betala för begravningslokalen i form av kyrkan eller kapellet. Inte heller för själva begravningsgudstjänsten under ledning av en präst eller för kyrkomusiken. Även bärare vid jordbegravning ingår i kyrkoavgiften till Svenska kyrkan.