Vad innebär att vara dödsbodelägare?

Dödsbodelägarna är de som har rätten att ärva en avliden person. Det kan vara en maka/make eller bröstarvingar såsom barn och barnbarn. Arvsordningen kommer följas i enlighet med ärvdabalken – om nu inte ett testamente ändrar förutsättningarna. Så beroende på den avlidnes familjesituation och huruvida det finns ett testamente kan arvsföljden, vem som är dödsbodelägare, se olika ut.

Före arvskiftet kan ske – och dödsbodelägarna därmed kan få sin faktiska arvedel – måste bouppteckningen genomföras. Dödsbodelägarna ansvarar för att göra en bouppteckning. För att den ska gå rätt och riktigt till kan de själva inte vara förrättningsmän, utan måste ta hjälp av en person som inte är delägare i dödsboet. På Lavendla Begravning & Juridik kan du anlita en av våra kunniga jurister att förrätta bouppteckningen.

Använd gärna kontaktformuläret här nedanför för att komma i kontakt med våra experter på familjerätt och bouppteckningar. Vi förstår att du har många frågor och hjälper dig så gärna under hela processen med såväl begravning som bouppteckning.