Vem ansvarar för dödsboet?

Det är i första hand dödsbodelägarna – arvtagarna – som tillsammans ansvarar för dödsboet. Tillsammans utser de en så kallad vårdnadshavare av dödsboet, som kan vara en av dödsbodelägarna eller en utomstående. Viktigast är att vårdnadshavaren är mycket väl insatt i den avlidnes ekonomi. Denne

Om den avlidne utsett en testamentsexekutor är det istället den här personen som ansvarar för och förvaltar dödsboet. När det överhuvudtaget inte finns arvtagare utses en god man, och det är då denne som får huvudansvaret för dödsboförvaltningen.

Ibland händer det att dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska skötas, förvaltas. I dessa fall kan en boutredningsman utses av tingsrätten. Boutredningsmannen övertar då ansvaret för dödsboet och för att bouppteckningen blir gjord på ett rättvist sätt. Boutredningsmannen verkar för att dödsbodelägarna ska enas kring det juridiska.

Ifall du och de andra dödsbodelägarna behöver juridisk rådgivning i samband med bouppteckningen, finns Lavendlas kunniga jurister här. Du når dem enkelt genom att fylla i kontaktformuläret precis här nedanför.