Vem leder den kristna begravningen?

Den kristna begravningen är också en gudstjänst, en begravningsgudstjänst. Den hålls i en kyrka eller i ett kapell, enligt Svenska kyrkans ordning och leds av en präst.