Hur gör man dödsboanmälan?

Det är bara kommunernas socialnämnder som får göra en dödsboanmälan. Det är socialnämnden som ska pröva om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan.

Socialnämnden ska anteckna den avlidnas

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • dödsdag

En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet. Socialnämnden kan göra en dödsboanmälan även efter denna tid, om den anser att det är lämpligt.