Kan man avstå från arv?

Som arvtagare kan man välja att avstå från sitt arv. Huruvida det i så fall rör sig om en arvsavsägelse eller ett arvsavstående beror på när man tackar nej. Ifall man avstår medan arvlåtaren ännu är i livet är det en arvsavsägelse. Ifall man däremot gör det efter att personen avlidit är det ett arvsavstående.

Arvsavsägelse

Det är inte helt okomplicerat att göra en arvsavsägelse, i synnerhet inte om man är bröstarvinge. Då finns det en laglott att ta hänsyn till, en lagstadgad rättighet som ju säger att man ska få ut minst halva kvarlåtenskapen. Genom att skriva riktiga papper kan man överlåta arvet till sina egna närmaste – men då måste pappren verkligen vara på plats.

Om man inte skriver ett juridiskt giltigt dokument som säger att de egna bröstarvingarna ska få laglotten istället, får inte heller de ta del av arvet. Tack vare en nedskriven överenskommelse kan man göra så att arvsavsägelsen enbart gäller den som avsäger sig arvet och inte bröstarvingarna.

Arvsavstående

Efter arvlåtarens död har man fram till arvskiftet på sig att göra ett arvsavstående. Man kan då välja att avstå från sin egen rättmätiga del till förmån för exempelvis sina barn. Återigen är det väldigt viktigt att allt går rätt och riktigt till.

Använd gärna kontaktformuläret här nedanför för att komma i kontakt med Lavendlas kunniga jurister. Med hjälp av vår juridiska rådgivning kan du hitta smidiga och trygga lösningar inför antingen arvsavsägelsen eller arvsavståendet.