Vad är en jordbegravning?

En jordbegravning innebär att man sänker ner kistan i jorden vid gravsättning. Kistan bärs ut till graven med hjälp av ett bärarlag om 6 personer, som lugnt sänker ner kistan i graven med hjälp av sänkband.

6 bärare används vid kistsänkning om anhöriga närvarar, vilket är det vanliga. Om anhöriga inte närvarar kan kyrkogårdsförvaltningen sänka ner kistan med en hiss, då behövs inte bärare.

För att kunna genomföra en jordbegravning så behövs det sex stycken bärare, tre på vardera sida av kistan. Anhöriga kan ordna med egna bärare i form av släkt och vänner om så önskas. Det vanligaste är ändå att begravningsbyrån ordnar med bärare.