Hur gör man en bouppteckning?

Att göra en bouppteckning själv är inte helt okomplicerat. Dels ska alla bitar vara på plats i bouppteckningsförrättningen av dödsboet, dels ska alla dödsbodelägare känna att företeckningen är rättvist gjord. Med detta skrivet finns det inga formella hinder för att göra bouppteckningen själv. Många väljer ändå att ta hjälp av Lavendlas kunniga jurister eftersom det känns tryggast så. Läs först hur en bouppteckning går till och kontakta därefter oss för juridisk rådgivning via formuläret längre ner, om du nu känner att du behöver stöttning i processen. Vi finns här.

Så gör man en bouppteckning

  1. Kalla samtliga dödsbodelägare till ett förrättningsmöte inom tre månader efter dödsfallet.
  2. Ta med ett underlag som bekräftar den avlidnes tillgångar och skulder. Underlaget kan exempelvis utgöras av utdrag från bankkonto, aktiedepå och fastighetsbeteckning.
  3. Kalla två förrättningsmän till förrättningsmötet. Dessa kan inte vara dödsbodelägare. Bara en av dem måste delta i mötet, men bägge ska sedan skriva under bouppteckningen och därmed intyga att allt skötts rätt.
  4. Fyll i bouppteckningsblanketten. Denna finns för nedladdning på Skatteverket.se och ska innehålla en sammanställning av den avlidnes tillgångar respektive skulder.
  5. Skicka ett eventuellt testamente och/eller äktenskapsförord tillsammans med blanketten för bouppteckning…
  6. … och kallelsebeviset till förrättningsmötet…
  7. … och eventuella arvsavståenden.
  8. Skriv under de nödvändiga dokumenten och skicka in dem till Skatteverket inom en månad efter det bouppteckningsförrättningen ägt rum.