Vad innebär kremering?

Kremering innebär att kistan med den avlidne förs in i en kremationsugn för förbränning. Innan kistan förs in i ugnen tar man bort eventuella kistdekorationer. Kremeringen sker med en kista åt gången och får enligt lag bara utföras av krematorier. Askan samlas sedan upp i den urna du har valt i förväg. I Sverige kremeras omkring 70 procent, och i storstadsområdena kan motsvarande siffra vara långt över 80 procent.