Vem ansvarar för att göra bouppteckningen?

Den som ansvarar för bouppteckningen är dödsbodelägarna. Dessa utser förrättningsmän som i sin tur är kunniga inom området att sammanställa dödsboets tillgångar och skulder. Dödsbodelägare, efterarvingar eller ombud för någon av dessa kan inte vara förrättningsmän, i övrigt kan vem som helst vara förrättningsman.

Lavendla hjälper dig gärna med bouppteckningen genom våra egna kunniga jurister, genom en av våra så kallade bouppteckningsmän. För oss är det viktigt att det juridiska arbetet efter ett dödsfall går rätt och riktigt till. Så när du använder dig av våra jurister kan du alltid vänta dig ett såväl grundligt som engagerat arbete.