Vem kan vara förrättningsman för bouppteckningen?

Den person som gör bouppteckningen kallas förrättningsman. Under bouppteckningsförrättningen behövs enligt svensk lag två förrättningsmän. Bara den ena av dem behöver vara på plats under själva förrättningsmötet. Dock ska bägge förrättningsmännen skriva under bouppteckningen och därmed intyga att allt gått rätt och riktigt till.

Det är vanligt att man låter jurister förrätta bouppteckningen, och detta för att det är viktigt att det hela sköts på ett juridiskt korrekt sätt. Privatpersoner kan däremot vara just förrättningsmän. Då ska man inte vara dödsbodelägare, det vill säga direkt arvtagare eller efterarvinge till kvarlåtenskapen.

En förrättningsman får inte heller vara ombud för någon av dödsbodelägarna, testamentsexekutor eller boutredningsman i sammanhanget. Om dödsbodelägarna har en gemensam släkting eller vän alla litar på och som vet hur bouppteckningen ska göras finns det inga formella hinder för att låta denna person vara förrättningsman.

På Lavendla Begravning & Juridik har våra jurister stor erfarenhet av att göra bouppteckningar. Genom att ta hjälp av oss får du oberoende förrättningsmän som ser till att bouppteckningen görs i enlighet med reglerna. Fyll i kontaktformuläret här nedanför för att komma i kontakt med oss – vi svarar på stora som små frågor om bouppteckning och dödsbo.