Behövs kista även vid kremering?

Enligt begravningslagen är det obligatoriskt att använda kista vid kremation. Det är dels en arbetsmiljöfråga för den personal som i olika led hanterar avlidna, dels en praktiskt fråga när det gäller att föra in den avlidna i kremationsugnen. Kistan blir i samband med kremeringen också ett vedämne och underlättar således förbränningen.