Förväntas man närvara vid kremeringen?

Nej, det absolut vanligaste är att man inte närvarar vid kremeringen, men möjlighet finns om man så önskar. Det finns dock undantag där kremeringen är en stor del ceremonin. Då är det vanligt att anhöriga närvarar. Ett exempel på när det är just vanligt är vid hinduiska begravningar.