Hur betalar man räkningar åt dödsboet?

För att kunna betala räkningar i den avlidnes namn på dennes konton krävs det att vårdnadshavaren av dödsboet har ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket. Det tar vårdnadshavaren med sig till banken tillsammans med sin legitimation och de räkningar som står i den avlidnes namn. Dödsfallsintyg med släktutredning beställer begravningsbyrån och förmedlar till vårdnadshavaren.