0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Före begravningen / Försäkring vid dödsfall

Försäkring vid dödsfall

Finns det en risk att din familj skulle få det svårt ekonomiskt om du plötsligt gick bort i förtid? Då är det en bra idé att se om det finns en försäkring vid dödsfall.

Det finns i dag flertalet försäkringar vid dödsfall. Några av dem är lagstadgade, vissa omfattas du av i och med din anställning och andra kan du välja att teckna själv.

Efterlevnadspensionen är exempel på en ersättning som skulle kunna ses som en lagstadgad försäkring vid dödsfall.

Den som är anställd har ofta någon form av avtalsförsäkring via sin anställning, många tjänstemän omfattas exempelvis av tjänstegruppslivsförsäkringen, TGL.

En privat livförsäkring kan du teckna hos de flesta större försäkringsbolag.

Vilka försäkringar omfattas du av och vilket skydd ger detta till dina efterlevande vid ett eventuellt dödsfall?

Vanliga försäkringar vid dödsfall

Vilka är de vanligaste dödsfallsförsäkringarna?

Efterlevnadspensionen – en lagstadgad försäkring vid dödsfall

Efterlevnadspensionen är en del av Sveriges allmänna pensionssystem och kan ses som en slags lagstadgad försäkring vid dödsfall.

Den innefattar egentligen tre olika ersättningar: barnpension, änkepension och omställningspension.

Kraven för att erhålla omställningspension gör att merparten av eventuella efterlevande omfattas av denna. Läs mer om efterlevnadspensionen och dess olika delar här.

Omställningspensionen – en del av efterlevnadspensionen

Omställningspensionen är 1 av 3 möjliga ersättningar inom efterlevnadspensionen.

Den som är under 65 år och som har bott tillsammans med sin registrerade partner/make/maka/sambo vid dödsfallet kan ha rätt till omställningspension vid sin partners bortgång.

Den ersättning som betalas ut i form av omställningspension motsvarar en del av den inkomst som den avlidne partnern bidrog med till det gemensamma hemmet.

försäkringar vid dödsfall

Beroende på specifikt civilstånd, det vill säga om den efterlevande är registrerad partner/make/maka eller sambo till den avlidne, ställs olika krav för att omställningspension ska betalas ut.

All information om särskilda krav för rätten till omställningspension samt mycket annat gällande denna typ av försäkring vid dödsfall hittar du hos Pensionsmyndigheten.

Tjänstegrupplivförsäkring – försäkring vid dödsfall via din anställning

Är du privatanställd tjänsteman i en organisation med kollektivavtalad tjänstepension, ITP? Jobbar du även minst 8 timmar i veckan? Då omfattas du av tjänstegrupplivförsäkringen, TGL.

TGL är en livförsäkring och gäller för tjänstemän fram till det att anställningen avslutas eller till dess att individen går i pension.

Den som fortsätter jobba efter 65 års ålder kan som längst omfattas av TGL fram till månaden innan dennes 70-årsdag.

TGL är en försäkring vid dödsfall som ger de efterlevande ett engångsbelopp vid en individs bortgång.

Ersättningen tillfaller i första hand registrerad partner/make/make, i andra hand barn/barnbarn och som sista alternativ den avlidnes föräldrar.

Den som önskar att ersättningen ska tillfalla sambo måste skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Vill du veta mer om TGL? Läs mer hos Collectum här.

Privat livförsäkring – en försäkring vid dödsfall som du tecknar själv

Genom att teckna en privat livförsäkring med förmånstagare skapar du en ekonomisk trygghet för din familj i händelsen av din bortgång.

En livförsäkring innebär att dina efterlevande erhåller ett visst engångsbelopp om du skulle avlida.

Den ekonomiska ersättningen kan till exempel göra det möjligt för dina nära och kära att bo kvar i huset eller bostadsrätten efter din bortgång.

För att teckna en livförsäkring krävs nästan alltid att du fyller i någon form av hälsodeklaration.

Därutöver gäller försäkringen oftast till en på förhand bestämd ålder.

De flesta större svenska försäkringsbolagen erbjuder livförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information om privata försäkringar vid dödsfall.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.