Kan man ärva någons skulder?

Vad händer om det dödsbo man är delägare i har skulder, ärver man då skulderna? Som dödsbodelägare – arvtagare – kan man inte bli återbetalningsansvarig för dödsboets skulder. Detta gäller med ett enda undantag. Om man som dödsbodelägare tar del av den avlidnes tillgångar före skulderna betalts av, blir man nämligen ansvarig att betala tillbaka.

Under bouppteckningen räknas tillgångarna och skulderna samman. Först när skulderna är betalda kan man ärva sin del av de eventuella resterande tillgångarna. Behöver du juridisk rådgivning kring dödsbo och bouppteckning? Tveka inte att höra av dig till våra kunniga jurister genom kontaktformuläret här nedanför – de finns här för stora som små frågor.