Kan man göra sina barn arvlösa?

Barn, barnbarn och barnbarnsbarn… Har du sådana? I så fall är de det man kallar dina bröstarvingar. Enligt svensk lag har bröstarvingarna genom laglotten alltid rätt till hälften av kvarlåtenskapen, av arvslotten.

Detta innebär att man kan testamentera bort 50 procent av kvarlåtenskapen till vem eller vilket ändamål man vill. Resterande 50 procent har bröstarvingarna rätt att få och dela på. Så på frågan om man kan göra sina barn arvlösa är alltså svaret nej, aldrig helt utan arv.

När man ska skriva ett testamente måste man ta hänsyn till laglotten. Man kan ju välja att inte upprätta testamentet med hänsyn till arvsrätten, men då finns det stor risk att det klandras och att bröstarvingarna drar igång en rättslig process.

En rättslig process av detta slag är ofta långdragen, dyr och rentav uppslitande för de inblandade. Det här är mycket viktiga skäl att tänka igenom sitt testamente noggrant. Vill man verkligen utsätta arvtagarna för den stress och press detta kan innebära?

Lavendlas kunniga jurister är experter på familjerätt och testamentsskrivning. Du är varmt välkommen att kontakta oss för frågor om arv, laglott och att upprätta testamente. Använd kontaktformuläret här nedanför för att ställa dina frågor. Vi svarar snarast.