Vad gör man om det saknas pengar till begravningen?

Om det saknas pengar till begravningen kan dödsboet välja att göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ersätter då den bouppteckning som annars skulle ha gjorts och där dödsboet hade stått för begravningen. När väl dödsboanmälan gjorts till socialnämnden i kommunen, är det dennas ansvar att skicka in just anmälan till Skatteverket. Eftersom svensk lag säger att alla ska få en värdig begravning blir begravningen av, trots avsaknaden av ekonomiska medel.