Hem / Begravning / Gravsten / Tvätt, underhåll och montering av gravsten

Tvätt, underhåll och montering av gravsten

När ska gravstenen monteras?

En ny gravsten monteras ofta ca 6 - 12 månader efter gravsättningen. Detta för att säkerställa att ingen sättning i jorden ska ske efter det att stenen monteras. Monterar man en sten för tidigt, innan jorden satt sig ordentligt, finns det risk att stenen börjar luta i samma takt som jorden sätter sig. I värsta fall tippar den.

Generellt monteras gravstenar inte under vinterhalvåret, på grund av svårigheterna som tjälen i marken medför. Man kan dock gravsätta trots tjäle, då man värmer marken för att kunna gräva graven. I södra Sverige kan det dock finnas begravningsplatser som inte drabbas av tjäle, och då kan man mer eller mindre montera gravstenen året om. I annat fall får man vänta till den tidiga våren i södra Sverige, för att sedan fortsätta norrut allt eftersom tjälen släpper norröver.

Hur sätts en gravsten fast?

För att säkerställa att gravstenen fästs på bästa och säkraste sätt väntar man först på att marken ska sätta sig. Först när marken bedöms vara tillräckligt fast kan man montera gravstenen. Detta är vanligen inget som ni behöver tänka på, utan vi kontrollerar alltid detta på plats när stenen är klar och redo att monteras.

För att förhindra att stenen tippar framgent, är stenens fundament minst 1/3-del av dess höjd. Det betyder att om stenen är 1m hög, så sträcker sig stenen minst ca 30 cm under marken.

Branschens riktlinjer, som vi givetvis följer, hittar du här

Underhåll och rengöring av gravsten

Beroende av stenens ytskikt behöver stenen olika grader av underhåll. En liggande sten slits mer än en stående sten, och en polerad sten är kräver mindre underhåll än en råhuggen.

En råhuggen sten eller annan slipning som är lite ”grövre” är mer utsatt för mossa och lav. Det ökar även sannolikheten att smuts ska fastna i den ruggiga ytan. Dessa typer av stenar bör man därför tvätta av med ljummet vatten och en borste, minst en gång per år.

En polerad sten eller annan slipning som är lite ”finare” är mindre utsatt för växtlighet än stenar med grövre yta, vilket gör att det krävs mindre underhållsarbete. Dock är det vanligt att man väljer att fylla i texten på dessa stenar med färg eller förgyllning, vilket gör att man efter några år rekommenderas att förbättra denna färg, då den slits av väder och vind. Det kan dock även här vara en bra idé att tvätta av stenen med borste och vatten en gång per år. 

Tvätta gravsten med rengöringsprodukter

Vanligen behövs det inga rengöringsmedel för att tvätta gravstenen. Normalt går det bra med en trasa eller borste (ej stålborste) med ljummet vatten. Har det dock gått en längre tid sedan gravstenen tvättades sist så kan viss smuts vara svår att få bort, det kan i detta fall vara värt att rengöra grundligt med ett milt rengöringsmedel. Rådfråga din lokala järnhandel efter lämpliga medel. Undvik dock alla medel som innehåller kaliumhydroxid, då detta medel kan tränga i stenens håligheter och bilda kristaller som expanderar och ”spränger” stenen inifrån.

Renovering och omslipning av gravsten

I det fall man åsidosatt underhållet av gravstenen under en längre tid, eller att den av annan anledning blivit sliten, kan man slipa om hela stenen så att den blir som ny. Detta kostar från ca 6 - 7 000 kr och man får då all text och yta omslipad. Man kan i samband med detta även passa på att lägga till fler/nya symboler eller mer text.

Oavsett vilket typsnitt som använts på stenen innan omslipningen, kan vi replikera samma stil till den nya texten.