0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Lavendlabloggen / Frystorkning – Begravningsmetoden som aldrig blev av

Frystorkning – Begravningsmetoden som aldrig blev av

Jordbegravning, kremering eller frystorkning. Hur skulle du vilja att ditt stoft behandlades efter din död? 

Frystorkning eller promession som det också kallas, är tänkt som ett miljövänligt alternativ till kremering och jordbegravning. Metoden går ut på att den avlidne fryses ned till minus 196 grader för att sedan skakas sönder till ett pulver och avslutningsvis frystorkas. Åtminstone är det tänkt så i teorin. Metoden är nämligen obeprövad.

Ett revolutionerande alternativ till kremering och jordbegravning

I början av 2000-talet lanserade det svenska företaget Promessa ett revolutionerande alternativ till både kremering och jordbegravning. Metoden kallades för promession och påstods vara ett fördelaktigt alternativ till de redan existerande begravningsmetoderna, såväl ur ett etiskt som miljömässigt perspektiv. Nyheten fick snabbt spridning. Ett tiotal personer tog snabbt till sig idén och valde att skriva in promession som ett önskemål i sina testamenten. Problemet? När dessa människor avled hade Promessa ännu inte lyckats bygga någon promessionsanläggning.

Önskan om promession ledde till 11 år i kylrum

I väntan på att Promessa skulle färdigställa sin promessionsanläggning var det flertalet anhöriga som hoppfullt lät sina nära och kära frysas ned. Till deras besvikelse lyckades Promessa dock inte leverera någon anläggning. Inte ens på 10 år. Enligt SVT Nyheter ska det främsta hindret ha legat i själva teknikutvecklingen. Den uteblivna anläggningen ledde tillslut till att de nedfrusna kropparna runt om i landet tvångsbegravdes. Vissa av dem hade då spenderat hela 11 år i frysrum.

Promession nedfrysning Lavendla Begravningsbyrå

Kommer frystorkning av avlidna någonsin att bli verklighet?

Att det krävs ett alternativ till kremering och jordbegravning är många eniga om. Allra helst ur ett miljöperspektiv. Både kremering och jordbegravning är nämligen riktiga miljöbovar. Att företaget Promessa ska komma med en lösning är det dock många som betvivlar. Företaget har nämligen stora skulder och försattes i konkurs under år 2015. Promessas grundare Susanne Wiigh-Mäsak låter sig dock inte nedslås. I en intervju med P4 Skaraborg tillfrågades Wiigh-Mäsak om konkursen gjort henne beredd att kasta in handduken:  ”Nej, jag är inte alls beredd på det utan vi fortsätter tills det är klart” svarade hon då. Och hon är inte ensam om sin fortsatta tro på idén.

Brittisk affärsman håller idén om frystorkning vid liv

I och med Promessas konkurs var det många som trodde att idén om frystorkning av avlidna helt skulle avfärdas. Så blev dock inte fallet. Enligt P4 Göteborg valde konkursförvaltaren nämligen att sälja rättigheterna till en brittiska affärsman vars mål är att utveckla tekniken. Vad tror du, kommer den brittiske affärsmannen att lyckas med det som Promessa aldrig gjorde?

Frystorkning av avlidna