0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Lavendlabloggen / När är det bra att få hjälp av en jurist?

När är det bra att få hjälp av en jurist?

Många tycker det känns tryggt att få hjälp av en kunnig jurist. Även när det inte är ett måste kan juridisk rådgivning underlätta mycket och bidra till minskad stress under exempelvis en jobbig tid med dödsfall och begravning. Eller i det allra vardagligaste familjelivet. De utbildade juristerna på Lavendla Begravning & Juridik är experter på familjerätt och finns här för stora som små frågor. I vilka situationer kan det vara särskilt bra att få hjälp av våra jurister?

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du göra din sista vilja känd för dina anhöriga. Du kan sköta testamentsskrivningen helt på egen hand eller göra processen lättare genom att ta hjälp av en av våra sakkunniga jurister. Det finns en hel del lagar och regler du bör känna till vid upprättandet av testamentet. En liten miss kan leda till ett ogiltigt testamente. Därför kan det vara skönt att antingen få juridisk rådgivning inför testamentssupprättandet eller att helt och hållet lämna över uppgiften till en jurist, som ju vet vad som krävs för ett giltigt testamente.

Gåvobrev

Huruvida du måste skriva ett gåvobrev eller inte avgörs av gåvans art. Vi råder dig dock att alltid upprätta en gåvohandling för att undvika eventuella tråkigheter längre fram. Genom gåvobrevet kan du villkora gåvan och ge mottagaren bättre ekonomiska förutsättningar. Du kan exempelvis skänka en bostadsrätt till någon du tycker mycket om och som står dig nära, och uttryckligen visa att gåvan inte är ett förskott på arv. Denna form av gåvogivande måste ske på ett juridiskt korrekt sätt, förslagsvis med hjälp av en jurist som ser till att alla formella krav uppfylls för gåvohandlingen.

Samboavtal

Sambor har långt från det juridiska skydd gifta har. Ett samboavtal kan öka tryggheten för båda vid separation eller dödsfall. Det bör också finnas ett kompletterande testamente som ytterligare klargör vem som ska ärva vad ifall en av er avlider. Samboavtalet ger enligt sambolagen den kvarlevande rätten till sin egen del i bodelningen. Aldrig till den avlidnes. Att låta en jurist hjälpa till att skriva ett testamente är ett sätt att förvissa dig om att din sambo inte behöver lämna över hemmet och den vardag ni byggt upp tillsammans till någon annan.

Äktenskapsförord

Vid ett eventuellt dödsfall har äkta makar ett betydligt starkare skydd än exempelvis sambor. Makarna ärver i första taget varandra, om nu inte ett äktenskapsförord och testamente säger något annat. Det går alldeles utmärkt att skriva ett eget äktenskapsförord, som du och maken/makan sedan undertecknar tillsammans. Här vill vi dock höja ett varningens finger. Utan juridisk expertis kan äktenskapsförordet bli vagt och därmed svårtolkat. Det kan vara klokt att vända dig till en jurist för att få juridisk rådgivning om hur äktenskapsförordet ska se ut rent formellt.

Skuldebrev

Det är vanligt att sambor eller familjemedlemmar lånar pengar av varandra. Kanske betalar den ena parten mer vid ett bostadsköp eller så hjälper föräldrar sitt ena vuxna barn att ta sig ur en kämpig ekonomisk situation. Oavsett skälet till lånet blir det lättare för alla om det finns ett skuldebrev tillhands. Tack vare skuldebrevet blir det avsevärt enklare att göra en rättvis bouppteckning eller bodelning, och alla inblandade parter kan se att det hela har gått rätt och riktigt till. Det finns en lag om skuldebrev som måste beaktas. Hör av dig till oss på Lavendla så får du prata med en jurist om hur skuldebrevet bör utformas – eller för att få hjälp att skriva ett från grunden.

Bouppteckning

Bouppteckning är ett annat exempel på när det kan kännas väldigt skönt att bli 100 procent uppbackad av en jurist. Situationen är mycket speciell; du har mist en anhörig, planerar eller har precis genomfört begravningen, bär sorg och ska samtidigt se till att den avlidnes egendom blir rättvist fördelad mellan er arvtagare. Det går visserligen att göra bouppteckningen själv (med restriktioner). Eftersom det är så många rättsliga formaliteter rörande ett dödsbo och arv är det ändå smidigast att låta en expert på familjerätt göra den.

Giltiga dokument när du får hjälp av en jurist

På Lavendla Begravning & Juridik eftersträvar vi alltid att göra det svåra lättare. Att tolka lagen, hur ett testamente eller en bouppteckning måste upprättas är utmanande att sätta sig in i. Det krävs inte så mycket för att frågetecken ska uppstå. Många som vänder sig till oss för juridisk rådgivning har ofta fullt upp med livet och döden som det är och vill inte göra bördan tyngre genom att fumla fram i det juridiska. När en kunnig jurist hjälper till med allt från testamentet till bouppteckningen upprättas dokumenten i enlighet med den svenska lagens formella krav. Tryggt för dig och tryggt för de du bryr dig om.