0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Lavendlabloggen / Gå ur Svenska kyrkan? Så här påverkar det din begravning

Gå ur Svenska kyrkan? Så här påverkar det din begravning

Utträdet är enkelt. Men kan bli dyrt. 

Att gå ur Svenska kyrkan är inte svårt. Allt som krävs är din namnteckning på avsedd blankett och du är snart ute. Det finns dock anledning att tänka igenom beslutet en extra gång innan ditt utträde är satt på pränt. Allra helst med hänsyn till din framtida begravning.

För den som gått ur Svenska kyrkan men ändå önskar hålla begravningsceremonin i en kyrka med tillhörande musiker och präst kan det nämligen bli en riktigt dyr affär. I regel måste dödsboet betala en betydande summa i form av lokalhyra och sedan är det upp till kyrkoherden att avgöra gällande musiker samt huruvida det är lämpligt att en präst håller i ceremonin eller inte.

Att gå ur svenska kyrkan konsekvenser Lavendla Begravningsbyrå

År 2016 blev ett dystert år för Svenska kyrkan

Under år 2016 valde fler medlemmar än någonsin att avsluta sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Enligt SVT handlar det om 86 000 individer som begärt sitt utträde, nästan en fördubbling i förhållande till föregående år.

Fjolårets massiva utträde ur Svenska kyrkan hade säkerligen ett flertal bakomliggande orsaker. Ett vanligt förekommande argument för utträde handlar dock om pengar. Som medlem i Svenska kyrkan (och under förutsättning att du har beskattningsbar inkomst av tjänst) är du nämligen skyldig att betala den så kallade kyrkoavgiften. Avgiftens storlek baseras dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. I de flesta fall rör det sig om några tusenlappar per år vilket för vissa är ett tillräckligt starkt ekonomiskt skäl för att ett utträde ska övervägas. Andra värdesätter istället möjligheten till en kostnadsfri begravningsceremoni i kyrkans lokaler med musiker och präst inkluderat. Detta är nämligen någonting som alla Svenska kyrkans medlemmar är berättigade till i och med sin betalning av kyrkoavgiften.

Gå ur eller inte?

Den som överväger ett utträde ur Svenska kyrkan på grund av den ekonomiska aspekten snarare än den religiösa bör reflektera över sin sitt beslut någorlunda noggrant innan ett utträde genomförs. För att en icke-medlem ska kunna få en kyrklig begravning krävs nämligen att det finns gott om pengar i dödsboet samt att kyrkoherden finner det lämpligt i det enskilda fallet.