0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Lavendlabloggen / Stora skillnader mellan kommunernas bidrag till begravning – De anhörigas plånböcker riskerar att drabbas

Stora skillnader mellan kommunernas bidrag till begravning – De anhörigas plånböcker riskerar att drabbas

Det råder stora nationella skillnader mellan kommunernas ekonomiska bistånd till begravning, så kallad begravningshjälp. I vissa fall handlar det om en skillnad på mer än 26 000 kr. En ansenlig summa som får stor inverkan på begravningens utformning – eller de anhörigas plånbok.

Begravningshjälp Lavendla Begravningsbyrå

– Innan genomförandet av vår undersökning hade vi en stark känsla av att det förelåg stora skillnader mellan kommunerna. Att det i vissa fall skulle skilja så mycket som 26 000 kr hade vi dock aldrig kunnat ana. Det är klart att det får en stor inverkan på begravningen om biståndet är lågt. I de kommuner där beloppet är lägre ser vi ett tydligt mönster där anhöriga går in och skjuter till med egna pengar. Något som de inte ska behöva göra, säger Jakob Nordström, VD på Lavendla Begravningsbyrå.

Upp till respektive kommun att bestämma biståndets storlek

Begravningshjälp kan fås från den avlidnes hemkommun om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att betala en s.k. värdig begravning. Detta enligt direktiv från Socialstyrelsen. Hur mycket pengar som krävs för att arrangera en begravning som kan anses vara värdig är upp till respektive kommun att bedöma. Socialstyrelsen framhäver dock att kommunerna bör ta hänsyn till allmänt vedertagna begravningstraditioner. Som rekommenderat maxbelopp anger Socialstyrelsen ett halvt prisbasbelopp vilket motsvarar 22 750 kr (2018).

Haninge är snålast i klassen

Lavendla Begravningsbyrås undersökning, som genomförts under hösten 2017 visar att majoriteten av Sveriges kommuner faktiskt tar sitt ansvar och beviljar bistånd upp till 22 750 kr. Detta givet att det inte finns några andra tillgångar i dödsboet per dödsdagen. Sedan finns det även några rejäla utstickare. I Haninge kommun t.ex. är maxbeloppet endast 7 280 kr, dvs. hela 15 470 kr lägre än Socialstyrelsens rekommenderade maxbelopp.

– Med hänsyn till att en genomsnittlig begravning i Sverige kostar runt 25 000 kr är 7 280 kr ett väldigt lågt bistånd. Valmöjligheterna blir då väldigt få. Anhöriga som önskar en traditionell begravningsceremoni i kyrka eller kapell samt en vanlig gravplats med gravsten, måste högst troligt skjuta till med egna pengar, konstaterar Nordström.

Ljusdal och Mörbylånga kommun mest generösa

För anhöriga till avlidna i Ljusdal respektive Mörbylånga kommun är situationen helt annorlunda. I Ljusdal kan kommunen bistå med maximalt 34 125 kr i begravningshjälp. I Mörbylånga är den summan 32 305 kr.

– Jag tycker att Ljusdal och Mörbylånga kommun visar på en hög grad av ansvarstagande och omtanke gentemot de anhöriga i denna fråga. Med deras biståndsnivåer behöver anhöriga inte ta pengar ur egen ficka för att kunna arrangera ett vackert och minnesvärt avsked. Att avskedet blir vackert är trots allt en mycket viktig del av de anhörigas sorgeprocess, avslutar Nordström.

Sveriges bästa och sämsta kommuner – Maximalt bistånd till begravningskostnader inklusive gravsten

Nedan summor inkluderar det bidrag som ett s.k. “bristbo” utan några tillgångar kan beviljas bidrag för gällande begravningskostnaderna samt gravsten. Denna summa blir således endast relevant för dem som även önskar söka bidrag för gravsten. Denna summa är därför inte relevant om man önskar ett alternativt gravsätt, ex. gravsättning i minneslund, då man i dessa fall inte kan ansöka om bidrag för den del gravstenen utgör.

Sverigeranking – Toppen

 1. Ljusdal – 34 125 kr
 2. Mörbylånga – 32 305 kr
 3. Arboga – 29 575 kr
 4. Luleå – 29 120 kr
 5. Sunne – 27 300 kr
 6. Tyresö – 25 935 kr
 7. Hagfors – 25 025 kr
 8. Sotenäs – 25 025 kr
 9. Trollhättan – 24 570 kr
 10. Ystad – 24 115 kr

Sverigeranking – Botten

 1. Haninge – 7 280 kr
 2. Salem – 15 925 kr
 3. Täby – 15 925 kr
 4. Umeå – 17 290 kr
 5. Eslöv – 20 475 kr
 6. Leksand – 20 475 kr
 7. Norrtälje – 20 475 kr
 8. Tierp – 20 475 kr
 9. Burlöv – 20 930 kr
 10. Södertälje – 20 930 kr

Sveriges bästa och sämsta kommuner – Maximalt bistånd till begravningskostnader exklusive gravsten

Sverigeranking – Toppen

 1. Vaggeryd – 23 660 kr
 2. Luleå – 23 205 kr
 3. Ale – 22 750 kr
 4. Älmhult – 22 750 kr
 5. Alvesta – 22 750 kr
 6. Älvkarleby – 22 750 kr
 7. Aneby – 22 750 kr
 8. Ängelholm – 22 750 kr
 9. Åre – 22 750 kr
 10. Årjäng – 22 750 kr

Sverigeranking – Botten

 1. Haninge – 7 280 kr
 2. Burlöv – 12 285 kr
 3. Arvika – 13 650 kr
 4. Lindesberg – 13 650 kr
 5. Staffanstorp – 13 650 kr
 6. Uppsala – 13 650 kr
 7. Simrishamn – 13 650 kr
 8. Tierp – 13 650 kr
 9. Sjöbo – 14 650 kr
 10. Hallsberg – 14 650 kr

Lavendla friskriver sig från eventuella tryckfel. Vänligen notera att samtliga bidrag baseras på individuella behov och förutsättningar, därför kan enskilda fall komma att prövas olika – och därmed bli berättigade till andra summor. Alla belopp i denna sammanställning är redovisade som maxbelopp, detta innebär således att dödsboet ska ha 0 kr i samlade tillgångar för att nyttja hela beloppet. Har dödsboet i andra fall tillgångar på 10 000 kr, blir det faktiska beviljade beloppet enligt följande = Maximalt belopp – faktiska tillgångar = Beviljat belopp. I exemplet att kommunen maximalt beviljar 22 750kr, blir det faktiska beloppet som beviljas 12 750kr.