0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Lavendlabloggen / 10 saker du kanske inte visste om att göra en bouppteckning

10 saker du kanske inte visste om att göra en bouppteckning

Ska du göra en bouppteckning? På Lavendla Begravning & Juridik stöttar våra sakkunniga jurister dig genom hela processen – vi vet att det är jobbigt som det är med att hantera sorgen och planera begravningen. För att göra det svåra lättare har vi här sammanfattat viktig information om dödsbo och bouppteckning. Läs artikeln och klicka dig vidare bland länkarna för att ta del av våra juristers expertkunskap.

1. Bouppteckningen är den sista räkningen

Dramatiskt uttryckt kan bouppteckningen beskrivas som den sista räkningen. Det är just i en bouppteckning som den avlidnas tillgångar respektive skulder på dödsdagen sammanställs skriftligen. Den avlidnas tillgångar och skulder kallas med ett finare ord dödsbo. Om skulderna överstiger tillgångarna kan du göra en dödsboanmälan. Tack vare en dödsboanmälan kan man få en fin och värdig begravning även utan tillgångar.

2. Den efterlevandes egendom ska vara med

Sammanställningen ska innehålla makans/makens/partnerns tillgångar och skulder – och helst sambons. I samband med ett dödsfall görs nämligen en bodelning där det skiljs på exempelvis giftorättsgods och enskild egendom. Givetvis tas det hänsyn till eventuella samboavtal och äktenskapsförord.

3. En bouppteckning ska göras inom 3 månader

På Lavendla Begravning & Juridik möter vi emellanåt anhöriga som tror att man måste göra bouppteckningen på direkten och som känner en stress över måstet. Det är jobbigt som det är att planera begravningen och hantera sorgen.

Vad vi vill att du ska ha med dig härifrån är att du inte du behöver skynda på att göra en bouppteckning, den så kallade bouppteckningsförrättningen. Den ska göras inom 3 månader efter dödsdagen. Så planera begravningen i lugn och ro, ta hand om dig själv och få hjälp av våra jurister att göra en bouppteckning när du har mer ork.

4. Dödsbodelägarna är ansvariga för att göra en bouppteckning

Det är i huvudsak dödsbodelägarna som är ansvariga för att göra en bouppteckning. Eftersom makan/maken/partnern eller sambon, som exempel, brukar vara mest insatt i den avlidnas ekonomi kan denna bli huvudansvarig och då få rollen som bouppgivare.

5. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket

Som skrivet är det ingen stress med att göra en bouppteckning. Den måste dock skickas in till Skatteverket inom 3 månader efter dödsfallet. Om så inte görs får du som är ansvarig en uppmaning från Skatteverket att skicka in bouppteckningen – med en varning om att behöva betala ett bötesbelopp.

6. Du kan göra bouppteckningen själv…

… Men kan inte vara förrättningsman och samtidigt sköta ett dödsbo du är delägare i eller efterarvinge till, enligt Skatteverket. Du får inte heller vara boutredningsman eller testamentsexekutor men kan vara släkting eller vän till den avlidna. Kontakta gärna Lavendlas sakkunniga jurister för att få rådgivning om vad du bör tänka på när du ska välja förrättningsmän – eller för att anlita dem som det. Det är krav på att två förrättningsmän ska utses och många föredrar att anlita just utomstående professionella jurister.

7. En bouppteckning måste göras på rätt sätt

Ett annat skäl att få hjälp av Lavendla Begravning & Juridiks experter är att bouppteckningen måste vara rätt gjord för att godkännas. Trots ganska stora friheter med bouppteckningens utseende är det många formella detaljer som måste vara på plats.

Om du inte är insatt i familje- och arvsrätt kan det vara väldigt skönt att få handfast stöttning av en sakkunnig när du ska göra en bouppteckning. Då slipper du stå där själv och gissa dig till vad som ska göras och hur det ska göras för att det ska bli rätt från början.

8. Det är ett måste att hålla ett förrättningsmöte

Att hålla ett förrättningsmöte där alla berörda parter får en chans att närvara är ett måste för en giltig bouppteckning. Inför mötet ska kallelser skickas ut i god tid till alla inblandade och en av de två förrättningsmännen måste delta.

Bland dödsbodelägarna och efterarvingarna är det bara bouppgivaren som faktiskt måste närvara. På detta möte förväntas även redogörelsen för tillgångarna och skulderna gå rätt till – annars kan en konflikt uppstå.

9. Konflikter vid dödsbo är vanligare än vad du tror

Av erfarenhet vet vi hur känslig situationen kan vara när man ska göra en bouppteckning. Bråk om pengar och egendom är inget vi önskar anhöriga, då det kan vara väldigt, väldigt jobbigt i en redan svår situation.

Dessvärre är det inte så ovanligt som vi hade önskat att anhöriga hamnar i konflikt om dödsboet. Om du som dödsbodelägare befarar att bouppteckningen inte har skötts bra är du varmt välkommen att kontakta oss på Lavendla Begravning & Juridik.

10. Riktigt skrivna papper underlättar bouppteckningen

Underskatta aldrig vikten av att skriva testamente, äktenskapsförord och samboavtal. Det är ett av de bästa sätten att underlätta för dina efterlevande och undvika uppslitande konflikter i en tid av sorg. Vare sig du behöver hjälp med testamentsskrivning eller bouppteckningsförrättande finns vi här för dig genom hela processen. Tveka inte att höra av dig via telefon eller mejl!

Telefonnummer: 0770-33 90 70
Mejladress: [email protected]