0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Efter begravningen / Askgravlund

Askgravlund

Gravsättning i askgravlund är ett mer personligt alternativ till gravsättning i minneslund.

Anhöriga som letar efter någon form av minneslund med namn blir ofta väldigt glada när de upptäcker gravskicket aksgravlund.

5 saker du behöver veta om gravsättning i askgravlund

  1. Askan gravsätts i jorden. Det sker med andra ord ingen spridning av aska, vilket det gör i vissa minneslundar.
  2. Anhöriga får delta vid gravsättningen.
  3. Anhöriga som önskar delta vid gravsättningen måste boka tid hos den kyrkogårdsförvaltning som ansvarar för den aktuella begravningsplatsen. 
  4. Anhöriga har möjlighet att sätta upp en namnskylt för att hedra den avlidne. Namnskylten tas normalt bort efter 25 år.
  5. Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel av askgravlunden. Anhöriga har rätt att placera snittblommor och ljus på en speciellt avsedd smyckningsplats.

Ännu mer information om gravsättning i askgravlund

I en askgravlund grävs den avlidnes aska ned i jorden utan markering (ibland i en enklare urna, i en tygpåse eller löst). D

et sker med andra ord ingen spridning av aska i en askgravlund. Spridning av aska förekommer dock i vissa minneslundar.

När det gäller gravsättning är anhöriga varmt välkomna att närvara vid gravsättningen i askgravlund. 

På grund av väderförhållanden görs de flesta gravsättningar under sommarhalvåret, det vill säga under perioden 1 april-31 oktober.

Anhöriga som önskar närvara vid gravsättningen bör ta kontakt med den kyrkogårdsförvaltning som ansvarar för den aktuella begravningsplatsen och boka tid.

I en askgravlund ställs inte lika höga krav på anonymitet som i en minneslund, som anhörig kan man därför välja att sätta upp en skylt till den avlidnes minne.

Skylten placeras på en speciellt avsedd plats i askgravlunden och normalt låter man gravera in den avlidnes namn samt födelse- och dödsdatum.

Dödsboet står för kostnaden av skylten med gravering, samt plats i askgravlunden.

För att beställa en namnskylt bör du kontakta den kyrkogårdsförvaltning som ansvarar för den aktuella begravningsplatsen. 

Gravsättning i askgravlund har samma fördel som gravsättning i minneslund när det kommer till underhåll och skötsel av gravplatsen. All skötsel sköts nämligen av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlund kan liknas vid en minneslund med namn

Många anhöriga ser stora fördelar med att gravsätta den avlidne i en minneslund, främst med hänsyn till de praktiska bitarna då kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel.

Det som dock brukar få många anhöriga att välja bort minneslund är kravet på anonymitet.

gravsättning i askgravlund

I en minneslund får man som anhörig aldrig märka ut vart den avlidnes aska har blivit nedgrävd och av samma anledning får man inte heller delta vid själva gravsättningen.

Att hedra den avlidne med en namnskylt är också förbjudet. Av denna anledning väljer många anhöriga att söka efter andra typer av gravskick.

Askgravlunden är oftast ett mycket uppskattat alternativ och beskrivs ofta som en slags minneslund med namn.

Gravsättning i askgravlund är ett relativt nytt sätt att gravsätta aska på men dess popularitet blir allt större.

Utformningen och skötseln av askgravlunden

En askgravlund påminner mycket om en minneslund sett till utformning. Oftast utgörs askgravlunden av ett avgränsat område med en speciellt avsedd plats för namnskyltar.

Det finns även en så kallad smyckningsplats där du som anhörig är välkommen att hedra den avlidne med ljus och snittblommor. Som ovan nämnt är det kyrkogårdsförvaltningen som står för all skötsel av askgravlunden.

Kyrkogårdsförvaltningen ser även till att hålla rent och snyggt vid den gemensamma smyckningsplatsen.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.

Mer läsning

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.