Hem / Begravning / Efter begravningen / Askgravlund

Askgravlund

Gravsättning i askgravlund är ett mer personligt alternativ till gravsättning i minneslund.

Anhöriga som letar efter en slags minneslund med namn blir ofta väldigt glada då de upptäcker denna form av gravskick.

Topp 5 saker du behöver veta om gravsättning i askgravlund

  1. Askan gravsätts i jorden. Det sker med andra ord ingen spridning av aska vilket det gör i vissa minneslundar.

  2. Anhöriga får delta vid gravsättningen.

  3. Anhöriga som önskar delta vid gravsättningen måste boka tid hos den kyrkogårdsförvaltning som ansvarar för den aktuella begravningsplatsen. 

  4. Anhöriga har möjlighet att sätta upp en namnskylt för att hedra den avlidne. Namnskylten tas normalt bort efter 25 år.

  5. Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel av askgravlunden. Anhöriga har rätt att placera snittblommor samt ljus på en speciellt avsedd smyckningsplats.

Mer detaljerat om gravsättning i askgravlund

I en askgravlund grävs den avlidnes aska ned i jorden utan markering (ibland i en enklare urna, i en tygpåse eller löst). Det sker med andra ord ingen spridning av aska i en askgravlund. Spridning av aska förekommer dock i vissa minneslundar. När det gäller gravsättning är anhöriga varmt välkomna att närvara vid gravsättningen i askgravlund. På grund av väderförhållanden görs de flesta gravsättningar under sommarhalvåret, dvs. under perioden 1 april-31 oktober. Anhöriga som önskar närvara vid gravsättningen bör ta kontakt med den kyrkogårdsförvaltning som ansvarar för den aktuella begravningsplatsen och boka tid.

I en askgravlund ställs inte lika höga krav på anonymitet som i en minneslund, som anhörig kan man därför välja att sätta upp en skylt till den avlidnes minne. Skylten placeras på en speciellt avsedd plats i askgravlunden och normalt låter man gravera in den avlidnes namn samt födelse- och dödsdatum. Dödsboet står för kostnaden av skylten med gravering, samt plats i askgravlunden. För att beställa en namnskylt bör du kontakta den kyrkogårdsförvaltning som ansvarar för den aktuella begravningsplatsen. Gravsättning i askgravlund har samma fördel som gravsättning i minneslund när det kommer till underhåll och skötsel av gravplatsen. All skötsel sköts nämligen av kyrkogårdsförvaltningen.


Vi hjälper er ordna begravning

Se vårt utbud och våra priser här


Kan liknas vid en minneslund med namn

Många anhöriga ser stora fördelar med att gravsätta den avlidne i en minneslund, främst med hänsyn till de praktiska bitarna då kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel. Det som dock brukar få många anhöriga att välja bort minneslund är kravet på anonymitet. I en minneslund får man som anhörig aldrig märka ut vart den avlidnes aska har blivit nedgrävd och av samma anledning får man inte heller delta vid själva gravsättningen. Att hedra den avlidne med en namnskylt är också förbjudet. Av denna anledning väljer många anhöriga att söka efter andra typer av gravskick. Askgravlunden är oftast ett mycket uppskattat alternativ och beskrivs ofta som en slags minneslund med namn. Gravsättning i askgravlund är ett relativt nytt sätt att gravsätta aska på men dess populäritet blir allt större.

Utformning och skötsel

En askgravlund påminner mycket om en minneslund sett till utformning. Oftast utgörs askgravlunden av ett avgränsat område med en speciellt avsedd plats för namnskyltar. Det finns även en så kallad smyckningsplats där du som anhörig är välkommen att hedra den avlidne med ljus och snittblommor. Som ovan nämnt är det kyrkogårdsförvaltningen som står för all skötsel av askgravlunden. Kyrkogårdsförvaltningen ser även till att hålla rent och snyggt vid den gemensamma smyckningsplatsen.

Har du frågor om minneslund med namn, dvs. askgravplatser eller vill du ha hjälp att boka en begravning? Tveka inte att kontakta oss på Lavendla Begravningsbyrå så hjälper vid dig! Du når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]!