0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Typer av begravningar / Buddhistisk begravning

Buddhistisk begravning

Hur går en buddhistisk begravningsceremoni till?

Vid en buddhistisk begravning kan begravningsceremonin hållas vid tre olika tillfällen. Antingen hålls ceremonin före gravsättningen, före kremeringen eller efter dessa tillfällen i form av en minnesceremoni. 

begravning buddhism

Vid själva ceremonin behöver inte någon speciell förrättare hålla i ceremonin om den är av ett mindre formellt slag. Det är dock vanligt att vid en mer formell buddhistisk begravning ha en munk som leder ceremonin.

När de sörjande kommer in i ceremonilokalen ska de gå fram till kistan, böja sig ner i en bedjande position och reflektera över den avlidnes liv.

I övrigt sitter de annars lugnt i ett rum och läser buddhistiska skrifter, lyssnar på buddhistisk musik och pratar med varandra. På detta sätt bidrar alla till ceremonin vid en buddhistisk begravning.

Vid en buddhistisk begravning hålls traditionellt sett minnesceremonier på den 3:e, 7:e, 49:e och 100:e dagen efter dödsfallet, men dessa datum är något flexibla. Dessa högtider hålls antingen hemma hos familjen eller vid munkkloster.

Efter ceremonin förseglas kistan och den tas antingen till krematoriet eller till gravplatsen. Som i svensk tradition är det också vanligt att ha en minnesstund efteråt.

Vid en buddhistisk minnesstund fortsätter man läsa buddhistiska skrifter sittandes på filtar på golvet. Enklare förtäring äts också. Minnesstunden är av ett enklare slag eftersom man ska fokusera på den bortgångne under denna ceremoni.

Den avlidnes kropp vid buddhistisk begravning

Vid buddhistisk begravning anses den avlidnes kropp oren direkt efter dödsfallet och ska inte vidröras i onödan. Snarast ska den tvättas och kläs i rena kläder.

Kläderna ska inte vara av någon speciell karaktär, utan helt enkelt vara av samma typ som de vardagskläder den avlidne bar under sitt liv.

En nära, munk eller nunna brukar komma förbi dödsbädden och be för den döde. Buddhismen tar inte ställning till huruvida kroppen ska kremeras eller jordbegravas, det viktiga är att kroppen behandlas med respekt.

Det vanligaste vid gravsättningen under en buddhistisk begravning är dock att kremering väljs.

Gravsättning vid buddhistisk begravning

Om kroppen ska kremeras vid buddhistisk begravning, brukar ceremonin först och främst hållas i närheten av krematoriet av praktiska skäl.

Då ska de närvarande följa kistan i procession till kremeringen. Dagen efter kremeringen hämtar familjen upp askan i en urna och den gravsätts företrädelsevis i ett kolumbarium. Dock är denna gravtyp ovanlig i Sverige.

buddhistisk begravning

Vid jordbegravning i kista kan graven, enligt tron, förläggas lite var som. Dock måste gravsättningen i Sverige följa ett strikt reglemente som endast tillåter gravsättning på en gravplats.

Gravstenen placeras vid fotändan och graven dekoreras med frukt och rökelser. De som närvarat vid en buddhistisk begravning får ofta frukt och godis med sig hem efter ceremonin.

Klädsel vid buddhistisk begravning

Klädseln vid en buddhistisk begravning ska vara vit, då denna färg symboliserar sorg och allvar enligt buddhismen.

Längst fram i ceremonilokalen finns ett altare invid kistan, där den bortgångne ligger i vardagskläder, med rökelser, levande ljus och religiösa symboler samt blommor.

Reinkarnation – buddhistens tro på återfödelse

Den grundläggande tron om livet och döden inom buddhismen är att man återföds efter sitt nuvarande liv, att man reinkarneras.

Hur återfödseln sker beror på den karma personen lyckats samla ihop under livet, alltså hur bra människa personen i fråga har varit.

Reinkarnationen kan ses som en stege, där man klättrar upp för varje liv och strävar efter det stadium som heter Nirvana, vilket är då personen finner evig frid.

På dödsbädden finns nära vänner och familj på plats, vilket inte är helt olikt någon annan religion.

Döden anses vara en naturlig del av livet, och den döende ska göras bekväm med detta faktum.

Mantran sägs och böner bedjes av de anhöriga för att skydda den döende under dess nästa resa.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.