Begravningslagen

begravningslagen-sveriges-lagbok-lavendla-begravningsbyraBegravningslagen är den lag i Sverige som reglerar vad man ska göra när någon har avlidit.

Nedan har vi sammanfattat 5 punkter i begravningslagen som kan vara extra bra att känna till. Punkterna är baserade på de frågor som vi på Lavendla Begravningsbyrå oftast möter vid planeringen av en begravning. Vänligen notera att nedanstående punkter inte framställer lagreglerna i sin helhet, de ger dock en kortare beskrivning av deras innebörd. Lite längre ner på sidan kan du läsa om varje punkt i detalj. 

Vad säger begravningslagen? Här är topp 5 saker du behöver veta!

  1. Gravsättning eller kremering ska ske inom en månad från dödsfallet.

  2. Gravsättning ska ske inom ett år efter kremering.

  3. Begravningsavgift ska betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.

  4. Alla som betalar begravningsavgiften har rätt till en grav (gravrätt) i 25 år

  5. Aska får inte förvaras hemma i väntan på gravsättning eller ceremoni.


Gör din val direkt på hemsidan - tryggt och enkelt

Se vårt utbud och våra priser


1. Gravsättning eller kremering ska ske inom en månad från dödsfallet
Sedan den 15 mars år 2012 gäller att tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering högst får uppgå till en månad. Om man av någon anledning behöver mer tid, eller om tiden redan har överskridits, kan man ansöka om anstånd hos Skatteverket.

2. Gravsättning inom ett år efter kremering
Askan efter en avliden som kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år.

3. Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika skatter med olika syften
begravningsavgift-mynt-lavendla-begravningsbyraAlla som är folkbokförda i Sverige ska betala den skatt som kallas begravningsavgift. Denna skatt finns för att finansiera begravningsverksamheten vilket bl.a. innefattar kremering, gravplats, gravsättning, lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler (kapell) samt vissa transporter av den avlidne som ligger inom huvudmannens ansvar. Kyrkoavgiften å andra sidan är den skatt som samtliga medlemmar i Svenska Kyrkan betalar. Denna skatt finns för att finansiera alla församlingar inom Svenska Kyrkan och deras verksamheter. Vad gäller specifikt begravning så innebär detta att den som är medlem i Svenska Kyrkan, och därmed betalar kyrkoavgiften, inte behöver betala något extra för att använda Svenska Kyrkans lokaler (kyrka och församlingshem), dess präster och organister m.m.

4. Gravrätt i 25 år
Alla som betalar begravningsavgiften har rätt till en grav (gravrätt) i 25 år. Andra tidsramar kan förekomma på vissa orter, dock minst 15 eller max 50 år. När denna tid har gått ut har den som innehar gravrätten, gravrättsinnehavaren, rätt att förnya gravrätten så tillvida att graven är välvårdad. I god tid innan gravrätten går ut ska den som upplåtit gravrätten underrätta gravrättsinnehavaren om förutsättningarna för en ny upplåtelse.

5. Aska får inte förvaras hemma i väntan på gravsättning eller ceremoni
Ibland kan det finnas ett behov av att förvara urnan med aska i väntan på gravsättning, ceremoni eller transport någon annanstans. Då är det viktigt att komma ihåg att askan inte får förvaras hemma. Askan måste förvaras hos krematoriet eller hos huvudmannen (församlingen, eller kommunen om gäller Stockholm och Tranås).

Video 2 min - Ekonomi och bouppteckning vid dödsfall

 

Har du frågor kring lagreglerna i begravningslagen eller vill du ha hjälp att planera begravning? Kontakta då våra erfarna rådgivare på 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]!