0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Före begravningen / Begravningslagen

Begravningslagen

Begravningslagen är den lag i Sverige som reglerar vad man ska göra när någon har avlidit.

fakta om begravningslagen

I den här artikeln sammanfattar vi fem punkter i begravningslagen som kan vara extra bra att känna till.

Punkterna är baserade på de frågor som vi på Lavendlas begravningsbyrå oftast möter vid planeringen av en begravning.

Vänligen notera att nedanstående punkter inte framställer lagreglerna i sin helhet, de ger dock en kortare beskrivning av deras innebörd. Skrolla lite längre ner på sidan för att läsa om varje punkt i detalj.

5 saker du bör veta om begravningslagen

  1. Gravsättning eller kremering ska ske inom en månad från dödsfallet.
  2. Gravsättning ska ske inom ett år efter kremering.
  3. Begravningsavgift ska betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.
  4. Alla som betalar begravningsavgiften har rätt till en grav (gravrätt) i 25 år
  5. Aska får inte förvaras hemma i väntan på gravsättning eller ceremoni.

1. Gravsättning eller kremering ska ske inom en månad från dödsfallet

Sedan den 15 mars år 2012 gäller att tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering högst får uppgå till en månad.

Om man av någon anledning behöver mer tid, eller om tiden redan har överskridits, kan man ansöka om anstånd hos Skatteverket.

2. Gravsättning inom ett år efter kremering

Askan efter en avliden som kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år.

3. Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika skatter med olika syften

Alla som är folkbokförda i Sverige ska betala den skatt som kallas begravningsavgift.

Denna skatt finns för att finansiera begravningsverksamheten, vilket bland annat innefattar kremering, gravplats, gravsättning, lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler (kapell) samt vissa transporter av den avlidne som ligger inom huvudmannens ansvar.

Kyrkoavgiften är den skatt som samtliga medlemmar i Svenska kyrkan betalar.

Denna skatt finns för att finansiera alla församlingar inom Svenska kyrkan och deras verksamheter.

Vad gäller specifikt begravning så innebär detta att den som är medlem i Svenska kyrkan, och därmed betalar kyrkoavgiften, inte behöver betala något extra för att använda Svenska kyrkans lokaler (kyrka och församlingshem), dess präster och organister med mera.

4. Gravrätt i 25 år

Alla som betalar begravningsavgiften har rätt till en grav (gravrätt) i 25 år. Andra tidsramar kan förekomma på vissa orter, dock minst 15 eller max 50 år.

När denna tid har gått ut har den som innehar gravrätten, gravrättsinnehavaren, rätt att förnya gravrätten så till vida att graven är välvårdad.

I god tid innan gravrätten går ut ska den som upplåtit gravrätten underrätta gravrättsinnehavaren om förutsättningarna för en ny upplåtelse.

5. Aska får inte förvaras hemma i väntan på gravsättning eller ceremoni

Ibland kan det finnas ett behov av att förvara urnan med aska i väntan på gravsättning, ceremoni eller transport någon annanstans.

Då är det viktigt att komma ihåg att askan inte får förvaras hemma.

Askan måste förvaras hos krematoriet eller hos huvudmannen (församlingen, eller kommunen om gäller Stockholm och Tranås).

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.