0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Före begravningen / Önskemål vid begravning

Önskemål vid begravning

Det är viktigt att respektera den avlidnes personliga önskemål vid anordnandet av en begravning.

önskemål vid begravning

Enligt begravningslagen ska man så långt det är möjligt respektera och följa den avlidnes personliga önskemål gällande hans eller hennes begravning. 

Detta gäller särskilt när det kommer till önskemål gällande kremering eller jordbegravning samt val av gravplats.

Andra vanligt förekommande önskemål vid begravning kan bland annat beröra utformningen av begravningsceremonin, mat och dryck vid minnesstunden, valet av gravsten och så vidare.

Dessa önskemål ska självklart även de respekteras och beaktas vid anordnandet av begravningen.

Önskemål vid begravning och ett eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan

När det kommer till önskemål vid begravning är det viktigt att beakta ett eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan.

Innan år 1996 blev nämligen alla som föddes i Sverige per automatik medlemmar i Svenska kyrkan.

Medlemskapet berättigar till en kostnadsfri kyrklig begravning i kristendomens anda. 

Efter år 1996 krävs dock ett dop för att bli medlem i Svenska kyrkan och således bli berättigad till en kostnadsfri kyrklig begravning.

Allt detta innebär att om den avlidne har ett önskemål om en begravning i kyrkan men samtidigt inte har ett medlemskap i Svenska kyrkan, så måste dödsboet stå för hela hyreskostnaden av kyrkans lokaler och så vidare.

Detta kan många gånger bli mycket kostsamt.

I vissa fall förekommer det att den avlidne har gått ur Svenska kyrkan tidigare i livet för att sedan återfå sin tro under livets slutskede. Dock utan att hinna ansöka om ett nytt medlemskap i Svenska kyrkan.

I dessa fall kan det fattas ett individuellt beslut av den lokala kyrkoherden om huruvida begravningsceremonin ska få äga rum i kyrkan eller ej.

Om begravningsceremonin tillåts äga rum i kyrkan, trots bristen på medlemskap, krävs dock en avgift för såväl lokaler som för präst, organist och vaktmästare.

Säkerställ att dina egna önskningar kommer de anhöriga till del

Har du personliga önskemål gällande din egen begravning?

Det bästa du kan göra för att säkerställa att dina önskningar kommer de anhöriga till del är att vara öppen och berätta om dem.

Genom att göra detta visar du även omtanke för dina anhöriga, som slipper gissa sig till dina eventuella önskningar.

Efter att du berättat om dina önskemål kan det självklart även vara en bra idé att få dem nedskrivna i beständig form.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.