Hem / Begravning / Före begravningen / Önskemål vid begravning

Önskemål vid begravning

onskemal-vid-begravning-ska-foljas-lavendla-begravningsbyra, önskemal-vid-begravningDet är viktigt att respektera den avlidnes personliga önskemål vid anordnandet av en begravning.

Enligt begravningslagen ska man så långt det är möjligt, respektera och följa den avlidnes personliga önskemål gällande hans eller hennes begravning. Detta gäller särskilt när det kommer till önskemål gällande kremering eller jordbegravning samt val av gravplats. Andra vanligt förekommande önskemål vid begravning kan bland annat beröra utformningen av begravningsceremonin, mat och dryck vid minnesstunden, valet av gravsten och så vidare. Dessa önskemål ska självklart även de respekteras och beaktas vid anordnandet av begravningen.

 

 

Gör dina val tryggt och enkelt på hemsidan

Skräddarsy egna val

från 12 995 kr

Skräddarsy egna val

Vi hjälper er med det grundläggande, ni skräddarsyr med era egna personliga tillval

från 12 995 kr

Vi hjälper er med det grundläggande, ni skräddarsyr med era egna personliga tillval

 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Obehandlad Kista
 • Minnessida
 • Välj bland valfria tillval

Enkel & Blomstrande

från 21 980 kr

Enkel & Blomstrande

En vacker begravning som innehåller allt ni behöver. Välj själva era personliga tillval.

från 21 980 kr

En vacker begravning som innehåller allt ni behöver. Välj själva era personliga tillval.

 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Furukista Alvö & Kistdekoration
 • Framtagning Annons
 • Minnessida
 • Välj bland valfria tillval

Komplett med juridik

från 31 975 kr

Komplett med juridik

Vi hjälper er med allt, såväl begravning som minnesstund och de juridiska frågorna

från 31 975 kr

Vi hjälper er med allt, såväl begravning som minnesstund och de juridiska frågorna

 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Ekkista Alvö & Kistdekoration
 • Annons & Programblad
 • Bouppteckning
 • Minnessida
 • Välj bland valfria tillval

Önskemål vid begravning och ett eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan

onskemal-vid-begravning-ljus-lavendla-begravningsbyra, önskemal-vid-begravningNär det kommer till önskemål vid begravning är det viktigt att beakta ett eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan. Innan år 1996 blev nämligen alla som föddes i Sverige per automatik medlemmar i Svenska kyrkan vilket också berättigar till en kostnadsfri kyrklig begravning i kristendomens anda. Efter år 1996 krävs dock ett dop för bli medlem i Svenska kyrkan och således bli berättigad till en kostnadsfri kyrklig begravning. Allt detta innebär att om den avlidne har ett önskemål om en begravning i kyrkan men samtidigt inte har ett medlemskap i Svenska kyrkan så måste dödsboet stå för hela hyreskostnaden av kyrkans lokaler och så vidare. Detta kan många gånger bli mycket kostsamt.

I vissa fall förekommer det att den avlidne har gått ur Svenska kyrkan tidigare i livet för att sedan återfå sin tro under livets slutskede, dock utan att hinna ansöka om ett nytt medlemskap i Svenska kyrkan. I dessa fall kan det fattas ett individuellt beslut av den lokala kyrkoherden om huruvida begravningsceremonin ska få äga rum i kyrkan eller ej. Om begravningsceremonin tillåts äga rum i kyrkan, trots bristen på medlemskap, krävs dock en avgift för såväl lokaler som för präst, organist och vaktmästare.

Säkerställ att dina egna önskningar kommer de anhöriga till del

Har du personliga önskemål gällande din egen begravning? Det bästa du kan göra för att säkerställa att dina önskningar kommer de anhöriga till del är att vara öppen och berätta om dem. Genom att göra detta visar du även omtanke för dina anhöriga som slipper gissa sig till dina eventuella önskningar. Efter att du berättat om dina önskemål kan det självklart även vara en god idé att få dem nerskrivna i beständig form.

 

Har ni frågor om medlemskap i Svenska kyrkan eller vill ni ha hjälp att planera en begravning? Tveka då inte att kontakta våra erfarna begravningsrådgivare på telefonnummer 0771 - 22 21 21  eller maila oss på [email protected]!