Hinduisk begravning

En hinduisk begravning är ofta individuellt anpassad

Hinduismen är både en religion och ett socialt system med många olika inriktningar som i många fall lika gärna kan betraktas som olika religioner sinsemellan. Då hinduismen inte är en enhetlig religion med många olika uppfattningar och traditioner kan ceremonierna skilja sig från fall till fall. Ett enhetligt drag är dock att man tror på reinkarnationen - där man återföds på nytt efter detta liv. Karman, allt man gör i sitt nuvarande liv påverkar i vilken form man återföds. Ju bättre karma i detta liv desto närmre kommer man Brahman, det gudomliga, i nästa liv. Målet som hinduerna strävar efter är att bli befriade och återförenas med det gudomliga och inte behöva återfödas på nytt.

Efter döden, anses kroppen likt buddhismen, vara oren och man ska undvika kontakt. Kroppen tvättas traditionsenligt av familjen med huvudet vänt mot söder. Kroppen kan tvättas med rent vatten men även med en blandning av mjölk, yoghurt, smör och honung. När kroppen anses ren, binds tårna ihop och händerna placeras handflata mot handflata, i en bedjande position, och kroppen lindas in i ett vitt lakan. Ceremonin ska hållas snabbast möjligt, gärna redan vid nästa soluppgång eller -nedgång, vilket inte är möjligt i Sverige då dödsfallsintygen och processen härav tar längre tid än så att registrera.


Vi hjälper dig ordna hinduisk begravning

Se vårt utbud och våra priser här


De stora dragen i de hinduiska begravningsceremonierna

Själva begravningsceremonin brukar vara kort och enkel. Kroppen ligger då inlindad i sitt vita lakan i en kista av enklare slag. Är den avlidne personen en man så läggs aska på hans panna, är det en kvinna används istället gurkmeja, och en blomsterkrans träs runt halsen. Vid ceremonin samlas familj och vänner runt kistan och upprepar mantran över den avlidnes kropp. I de fall kvinnan överlever mannen, ska hon klä sig i rött vid begravningsceremonin. Kistan lyft sedan upp vid ceremonins slut, fötterna först, och bärs sedan till kremeringen.

Hinduer ska enligt tradition kremeras

Alla hinduer ska som grundregel kremeras. Barn och präster (“helgon”) ska däremot jordbegravas. Allra helst ska kistan bäras till kremeringen, men detta är idag inte alltid möjligt och fordonstransport är okej om den anses nödvändig. I dessa fall följer den äldste sonen med i bilen. Vid kremeringen är det normalt att endast de manliga anhöriga närvarar. Detta är en gammal tradition som uppkom på den tiden då kropparna brändes på bål på floden Ganges.

I Sverige, och de andra västländerna, är kremering på bål inte tillåtet och istället måste speciella kremationsugnar användas. Man brukar därför av praktiska skäl välja att hålla ceremonin i ett kremationskapell som brukar finnas i anslutning till respektive krematorium.

Efter ceremonin och kremeringen

Ceremonin anses först vara klar då kroppen kremerats till aska. Detta är inte alltid möjligt att närvara vid kremation men brukar oftast gå att ordna, men då måste man ha lite framförhållning. Efter ceremonin åker familjen hem och byter kläder, de samlas även för en måltid och eventuellt kan en präst även komma förbi och tända rökelser i hemmet. Dagen efter kremeringen åker den äldste sonen till krematoriet för att hämta upp askan. Denna bör sedan spridas i floden Ganges, men även andra vattendrag fungerar i dess ställe numera. Observera att man måste ha länsstyrelsens tillstånd för att få sprida askan till sjöss i Sverige. En tretton dagar lång sorgetid startar, under denna tid stannar familjen hemma för att ta emot släkt, vänner samt andra sörjande.