Hinduisk begravning

En hinduisk begravning är ofta individuellt anpassad

Hinduismen är både en religion och ett socialt system med många olika inriktningar som i många fall lika gärna kan betraktas som olika religioner sinsemellan. Då hinduismen inte är en enhetlig religion med många olika uppfattningar och traditioner kan ceremonierna skilja sig från fall till fall. Ett enhetligt drag är dock att man tror på reinkarnationen - där man återföds på nytt efter detta liv. Karman, allt man gör i sitt nuvarande liv påverkar i vilken form man återföds. Ju bättre karma i detta liv desto närmre kommer man Brahman, det gudomliga, i nästa liv. Målet som hinduerna strävar efter är att bli befriade och återförenas med det gudomliga och inte behöva återfödas på nytt.

Efter döden, anses kroppen likt buddhismen, vara oren och man ska undvika kontakt. Kroppen tvättas traditionsenligt av familjen med huvudet vänt mot söder. Kroppen kan tvättas med rent vatten men även med en blandning av mjölk, yoghurt, smör och honung. När kroppen anses ren, binds tårna ihop och händerna placeras handflata mot handflata, i en bedjande position, och kroppen lindas in i ett vitt lakan. Ceremonin ska hållas snabbast möjligt, gärna redan vid nästa soluppgång eller -nedgång, vilket inte är möjligt i Sverige då dödsfallsintygen och processen härav tar längre tid än så att registrera.


Vi hjälper dig ordna hinduisk begravning

Se vårt utbud och våra priser här


De stora dragen i de hinduiska begravningsceremonierna

Själva Alla hinduer ska som grundregel I Sverige, och de andra västländerna, är kremering på bål inte tillåtet och istället måste speciella kremationsugnar användas. Man brukar därför av praktiska skäl välja att hålla ceremonin i ett kremationskapell som brukar finnas i anslutning till respektive krematorium.

Efter ceremonin och kremeringen

Ceremonin anses först vara klar då kroppen kremerats till aska. Detta är inte alltid möjligt att närvara vid kremation men brukar oftast gå att ordna, men då måste man ha lite framförhållning. Efter ceremonin åker familjen hem och byter kläder, de samlas även för en måltid och eventuellt kan en präst även komma förbi och tända rökelser i hemmet. Dagen efter kremeringen åker den äldste sonen till krematoriet för att hämta upp askan. Denna bör sedan spridas i floden Ganges, men även andra vattendrag fungerar i dess ställe numera. Observera att man måste ha länsstyrelsens tillstånd för att få sprida askan till sjöss i Sverige. En tretton dagar lång sorgetid startar, under denna tid stannar familjen hemma för att ta emot släkt, vänner samt andra sörjande.