0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Efter begravningen / Jordfästning

Jordfästning

Att förlora en älskad är aldrig lätt och att hantera begravningsspecifikationer mitt i sorgen kan kännas överväldigande. Ett av de mest traditionella sätten att hedra en avliden i Sverige är genom en ceremoni känd som jordfästning. Men vad är en jordfästning egentligen och vad innebär det?

Här kan du läsa om processen kring jordfästning, från regler till betydelse, och även hur man kan använda en urna i en jordfästning.

Vad är jordfästning?

Jordfästning är en ålderdomlig term till en traditionell svensk begravningstjänst som används för att beskriva den ceremoniella handlingen av att lägga den avlidne till vila i jorden. Den här termen kommer från den fornnordiska traditionen där jorden symboliskt “fästes” vid den avlidne genom att prästen kastade tre nävar jord på kistan. Idag är jordfästning en synonym till begravning och är en djupt meningsfull och respektfull ceremoni som hjälper oss att hedra våra älskade och börja processen av sorg och läkning.

Möt våra rådgivare

Att ordna begravning är ett förtroendeuppdrag. Ring oss på 0771 - 22 21 21, välj rådgivare nedan eller visa alla begravningsrådgivare.

5 regler kring jordfästning

Jordfästning i Sverige styrs av en rad specifika regler och riktlinjer. Det är viktigt att bekanta sig med dessa regler eftersom de är utformade för att säkerställa att ceremonin är värdig och respektfull, samt för att säkerställa att alla juridiska krav uppfylls. Dessa regler täcker allt från var begravningar får äga rum till vilken typ av kista eller urna som kan användas. Att anlita en begravningsrådgivare kan hjälpa till att navigera genom dessa regler och anpassa ceremonin efter din familjs unika behov och önskemål.

 1. Platsen för jordfästningen strikt reglerad.
  Begravningar får endast äga rum på kyrkogårdar eller begravningsplatser som har godkänts av de kyrkliga myndigheterna eller Begravningsnämnden. Detta inkluderar både kista- och urnbegravningar.
 2. Det finns regler om vilken typ av kista eller urna som får användas.
  Kistan eller urnan måste vara gjord av nedbrytbart material och får inte vara skadligt för miljön. Dessutom får kistan inte vara förseglat på ett sätt som förhindrar kroppens naturliga nedbrytning.
 3. Det finns också vissa regler kring själva jordfästningsceremonin som bör följas.
  Ceremonin bör ledas av en präst eller en godkänd ceremoniledare. Själva jordfästningen, där kistan eller urnan sänks ner i marken, får endast utföras av personal från begravningsbyrån eller kyrkogårdsförvaltningen.
 4. Det finns viktiga tidsfrister att hålla i åtanke för att ge en värdig avskedsceremoni.
  I Sverige bör kremering eller gravsättning vanligtvis ske inom en månad från dödsfallet. Men ibland kan livets omständigheter göra det svårt att hålla sig inom denna tidslinje. I dessa fall kan Skatteverket ge tillstånd för en senare begravning om det finns särskilda skäl.
 5. Det behövs ett intyg från Skatteverket för kremering eller gravsättning.
  Om du har några frågor om denna process, tveka inte att söka råd från din begravningsrådgivare eller kontakta Skatteverket direkt. Vi är här för att
  stötta dig genom denna svåra tid.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Jordfästning med urna

För de familjer som väljer kremering för sin älskade, är jordfästning med urna ett vanligt val. Även om kroppen har kremerats, innebär jordfästningen fortfarande att den avlidne symboliskt ansluts till jorden, vilket kan ge en känsla av avslut och tröst för de efterlevande.

Vanliga frågor och svar om jordfästning

Hur går en jordfästning till?

Processen börjar oftast med en ceremoni på en plats som familjen valt, till exempel en kyrka eller ett kapell. Under ceremonin kan det hållas tal, sjungas sånger och hållas en minnesstund. Denna samling kan vara lika unik som personen som minns, och det finns inga fasta regler för vad som kan eller bör inkluderas.

Efter ceremonin följer transporten av kistan till kyrkogården för gravsättningen. Detta är själva jordfästningen, då kistan eller urnan sänks ner i jorden. Detta är ett emotionellt ögonblick, då det symboliserar ett sista farväl till den älskade. Det är inte ovanligt att närvarande kastar en blomma, ett brev eller en annan personlig sak i graven som ett sista farväl.

Kom ihåg att det finns ingen rätt eller fel sätt att säga adjö på, och varje jordfästning kan skräddarsys för att passa den avlidnes önskemål och familjens behov. Oavsett hur ceremonin utformas, är det viktigaste att den ger ett utrymme för att hedra och minnas, och för att börja processen av att läka efter förlusten.

Vilken betydelse har en jordfästning?

Jordfästning är mer än bara en ceremoni – det är en djupt meningsfull ritual som erbjuder tröst och bär en kulturell och spirituell betydelse. Det är en tid för att hedra den avlidne, för att säga farväl, och för att börja processen av sorg och läkning. Det är också ett sätt för oss att uttrycka vår mänsklighet, vår kärlek och vår respekt för livet och döden.

Att förstå betydelsen av jordfästning kan hjälpa till att ge ceremonin en större känsla av ändamål och tröst. Det kan hjälpa oss att navigera genom denna svåra tid och hitta styrka i ritualen.

Hur skiljer sig jordfästning med urna från jordfästning med kista?

Vid en jordfästning med urna placeras urnan i en mindre gravplats i en speciellt avsedd del av kyrkogårdenen, ofta kallad en urnlund eller urnkvarter. Denna plats är mindre än en traditionell gravplats, men tillåter fortfarande för familjen att ha en fysisk plats att besöka och minnas sin älskade.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla kyrkogårdar kanske inte har faciliteter för urnbegravningar. Därför är det viktigt att diskutera detta med din begravningsrådgivare eller med kyrkogårdsförvaltningen.
När det gäller kremering, är det viktigt att notera att urnsättning bör ske inom ett år efter proceduren. Detta ger familjer och vänner tillräckligt med tid att planera en passande ceremoni för att hedra deras älskade.

Vad har jordfästning med urna gemensamt med jordfästning med kista?

Ceremonin följer i stort sett samma mönster som vid en traditionell jordfästning. Det kan inkludera tal, musik, och reflektioner över den avlidnes liv. Prästen eller ceremoniledaren säger några avslutande ord, och sedan placeras urnan i jorden. Precis som med kistor, måste urnor vara gjorda av miljövänligt och nedbrytbart material.

För många familjer, ger jordfästning med urna en känsla av frid och försoning. Att veta att deras älskade vilar i jorden, även efter kremering, kan ge en djup känsla av lättnad och tröst under denna svåra tid. Genom att förstå processen och reglerna kring jordfästning med urna, kan du säkerställa en värdig och meningsfull ceremoni för din älskade.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.