0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Efter begravningen / Askgravplats

Askgravplats

Askgravplatsen kan beskrivas som ett slags mellanting mellan den traditionella gravplatsen och minneslunden. 

Gravsättning i askgravplats är ett bra alternativ för anhöriga som önskar en personlig gravplats utan krav på skötsel och omvårdnad. 

5 saker du bör veta om gravsättning i askgravplats

  1. En askgravplats är utformad som en traditionell enskild gravplats, som anhörig har du dock inget ansvar för gravplatsens skötsel. 
  2. I en askgravplats gravsätts askan antingen inlindad i ett tygstycke eller löst ner i jorden. Normalt sker gravsättningen under sommarhalvåret, det vill säga 1 april-31 oktober.
  3. Anhöriga får delta vid gravsättningen. 
  4. Vid upplåtelse av askgravplats måste anhöriga utse ett särskilt ombud för askgravplatsen. Läs mer om detta längre fram i artikeln.
  5. En askgravplats markeras alltid ut. Oftast markeras graven med en natursten eller stenplatta, vilken i sin tur är smyckad med en namnskylt.

Vad är en askgravplats?

En askgravplats är ett bra alternativ för den som känner att det är för mycket arbete med en traditionell grav, men samtidigt alldeles för opersonligt med en minneslund.

En askgravplats är nämligen utformad som en enskild gravplats, som anhörig har man dock inget ansvar för gravplatsens skötsel.

Normalt finns det plats för 2-4 askor inom samma familj i en och samma askgravplats.

Graven reserveras för den avlidne i 25 år efter det att gravsättningen har ägt rum.

Askgravplatsen är en relativt ny form av gravskick och blir allt mer efterfrågad på grund av dess skötselfrihet.

Anhöriga måste utse ett ombud

Vid upplåtelse av en askgravplats krävs normalt att anhöriga väljer ut ett ombud.

Det är ombudets uppgift att tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen fatta beslut om vilka andra personer som ska få gravsättas i askgravplatsen.

Som ovan nämnt finns det vanligtvis plats för 2-4 askor i en och samma grav.

Graven markeras alltid ut

I minneslund respektive askgravlund är det inte tillåtet att markera den plats där askan gravsätts.

Vid gravsättning i askgravplats markeras dock askans placering alltid ut. Detta ses som en stor fördel av många anhöriga, eftersom det innebär att man får en personlig gravplats att gå till.

Exakt hur platsen markeras ut varierar mellan olika begravningsplatser. I många fall markeras graven med antingen en natursten eller med en stenplatta.

På naturstenen eller stenplattan fästs i sin tur en namnplatta i brons eller liknande. Den avlidnes namn samt födelse- och dödsdatum graveras in på namnplattan.

I regel är det kyrkogårdsförvaltningen som ser till att naturstenen alternativt stenplattan kommer på plats där askan har gravsatts.

Det är även kyrkogårdsförvaltningen som ordnar med gravering på  namnplattan. Kostnaderna för själva askgravplatsen och gravsättningen täcks av den så kallade begravningsavgiften.

Kostnaderna för gravering och namnplatta bekostas dock i regel av dödsboet.

Vid smyckningsplatsen kan snittblommor och ljus placeras

Som anhörig får man inte smycka en askgravplats med en blomsterrabatt eller liknande. Det finns dock möjlighet till att hedra den avlidne vid speciellt avsedda smyckningsplatser.

Vid smyckningsplatsen är det normalt sett tillåtet att placera diverse snittblommor och även ljus under vinterhalvåret.

Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel

Som ovan nämnt har man som anhörig inget ansvar för att vårda en askgravplats. Allt ansvar gällande skötsel ligger i stället på kyrkogårdsförvaltningen vid den aktuella begravningsplatsen.

askgravplats

Kyrkogårdsförvaltningen sköter hela gravområdet och ser även till att det är rent och snyggt vid den gemensamma smyckningsplatsen.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.

Mer läsning

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.