Hem / Begravning / Efter begravningen / Askgravplats

Askgravplats

askgravplats-lavendla-begravningsbyraGravsättning i askgravplats är ett bra alternativ för anhöriga som önskar en personlig gravplats utan krav på skötsel och omvårdnad. 

Askgravplatsen kan beskrivas som ett slags mellanting mellan den traditionella gravplatsen och minneslunden

Topp 5 saker du bör veta om gravsättning i askgravplats

  1. En askgravplats är utformad som en traditionell enskild gravplats, som anhörig har du dock inget ansvar för gravplatsens skötsel. 

  2. I en askgravplats gravsätts askan antingen inlindad i ett tygstycke eller löst ner i jorden. Normalt sker gravsättningen under sommarhalvåret, dvs. 1 april - 31 oktober.

  3. Anhöriga får delta vid gravsättningen. 

  4. Vid upplåtelse av askgravplats måste anhöriga utse ett särskilt ombud för askgravplatsen. Läs mer om detta nedan! 

  5. En askgravplats markeras alltid ut. Oftast markeras graven med en natursten eller stenplatta vilken i sin tur är smyckad med en namnskylt.


Vi hjälper dig ordna en kristen begravning

Se vårt utbud och våra priser här


Vad är en askgravplats?

En askgravplats är ett bra alternativ för dem som känner att det är för mycket arbete med en traditionell grav men samtidigt alldeles för opersonligt med en minneslund. En askgravplats är nämligen utformad som en enskild gravplats, som anhörig har man dock inget ansvar för gravplatsens skötsel. Normalt finns det plats för 2-4 askor inom samma familj i en och samma askgravplats. Graven reserveras för den avlidne i 25 år efter det att gravsättningen har ägt rum. Askgravplatsen är en relativt ny form av gravskick och blir allt mer efterfrågad på grund av dess skötselfrihet.

Anhöriga måste utse ett ombud

Vid upplåtelse av en askgravplats krävs normalt att anhöriga väljer ut ett ombud. Det är ombudets uppgift att tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen fatta beslut om vilka andra personer som ska få gravsättas i askgravplatsen. Som ovan nämnt finns det vanligtvis plats för 2-4 askor i en och samma grav.

Graven markeras alltid ut

I minneslund respektive askgravlund är det inte tillåtet att markera den plats där askan gravsätts. Vid gravsättning i askgravplats markeras dock askans placering alltid ut. Detta ses som en stor fördel av många anhöriga eftersom det innebär att man får en personlig gravplats att gå till. Exakt hur platsen markeras ut varierar mellan olika begravningsplatser. I många fall markeras graven med antingen en natursten eller med en stenplatta. På naturstenen eller stenplattan fästs i sin tur en namnplatta i brons eller liknande. Den avlidnes namn samt födelse- och dödsdatum graveras in på namnplattan. I regel är det kyrkogårdsförvaltningen som ser till att naturstenen alternativt stenplattan kommer på plats där askan har gravsatts. Det är även kyrkogårdsförvaltningen som ordnar med gravering på  namnplattan. Kostnaderna för själva askgravplatsen samt gravsättning täcks av den s.k. begravningsavgiften. Kostnaderna för gravering samt namnplatta bekostas dock i regel av dödsboet.

Vid smyckningsplatsen kan anhöriga placera snittblommor samt ljus

Som anhörig får man inte smycka en askgravplats med en blomsterrabatt eller liknande. Det finns dock möjlighet till att hedra den avlidne vid speciellt avsedda smyckningsplatser. Vid smyckningsplatsen är det normalt sett tillåtet att placera diverse snittblommor och även ljus under vinterhalvåret.

Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel

Som ovan nämnt har man som anhörig inget ansvar för att vårda en askgravplats. Allt ansvar gällande skötsel ligger istället på kyrkogårdsförvaltningen vid den aktuella begravningsplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen sköter hela gravområdet och ser även till att det är rent och snyggt vid den gemensamma smyckningsplatsen.

Har du frågor om ovanstående eller vill du ha hjälp att boka en begravning? Se då till att kontakta oss på Lavendla Begravningsbyrå så hjälper vi dig! Du når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller på [email protected].