Hem / Kremering

Kremering

Kremering, eller eldbegängelse som det ibland också kallas, har ökat kraftigt under de senaste decennierna. I dag kremeras fler än 70 procent av alla avlidna i Sverige. Lavendla hjälper dig att anordna en värdig kremationsbegravning.

Vid kremering förs den avlidnes kropp till ett krematorium, där kroppen bränns till aska i särskilt anpassade kremationsugnar. När kremeringen är färdig samlas askan upp och hälls ner i den urna som valts ut av anhöriga.

5 saker du bör veta om kremering och kremationsbegravning

 1. Kremering kan ske både före och efter begravningsceremonin. Båda sätten har olika fördelar, läs mer om detta längre fram i artikeln. Du är dessutom varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare rådgivning och stöd.
 2. Kremering eller direkt gravsättning (i form av jordbegravning) måste ske inom 30 dagar från dödsdatum enligt svensk lag.
 3. Kostnaden för kremering täcks av den begravningsavgift som betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.
 4. Innan kremeringen kan genomföras krävs att Skatteverket utfärdar ett så kallat dödsbevis.
 5. Efter kremeringen placeras askan i en urna. Urnan kan gravsättas på olika sätt, antingen i en kistgrav, i en urngrav, på en askgravplats, i en askgravlund eller i en minneslund. Det är också möjligt att sprida askan i naturen men för detta krävs ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen.
nina klose begravningsrådgivare på lavendla

Det finns en utbredd missuppfattning om att begravningar måste vara mörka, tunga och sorgliga. Givetvis är förlusten av en älskad närstående oerhört sorglig men många begravningar är ljusa och vackra kärleksförklaringar.

Nina Klose, Begravningsrådgivare och Borgerlig officiant

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Våra paket

Enkel ceremoni

Enkel ceremoni innebär en mindre begravning komplett med ceremoni för de närmsta anhöriga.

Vi hjälper er hela vägen utifrån era önskemål, koordinerar och sköter all administration.

Detta ingår:

 • Kistläggning på sjukhus
 • Transport till och från ceremonin
 • Ceremonivärd i kyrka / kapell
 • Koordinering, rådgivning och administration
 • Transportkista, visa alla
 • Minnessida, läs mer

från 16,995 kr

Klassisk ceremoni

Klassisk ceremoni innebär en något större begravning komplett med ceremoni för nära och kära.

Vi hjälper er hela vägen utifrån era önskemål, koordinerar och sköter all administration.

Detta ingår:

 • Kistläggning på sjukhus
 • Transport till och från ceremonin
 • Ceremonivärd i kyrka / kapell
 • Koordinering, rådgivning och administration
 • Transportkista, visa alla
 • Urna Beyond Life, visa alla
 • Urndekoration Ellika, visa alla
 • Minnessida, läs mer

från 19,995 kr

Klassisk ceremoni ink juridik

Komplett med juridik innebär att våra rådgivare hjälper er med allt från ceremonin och minnesstunden till de juridiska frågorna som bouppteckning och vid behov även arvskiftet.  

Vi hjälper er hela vägen utifrån era önskemål, koordinerar och sköter all administration.

Detta ingår:


från 27,995 kr

Hur kommer man igång med planering av begravning?

1. Kontakta oss

Ring oss eller välj din lokala rådgivare nedan. Ett inledande samtal är gratis. Vid rådgivningen pratar vi igenom de önskemål ni har inför begravningen samt ser om ni behöver vår hjälp med det juridiska.

2. Planera ceremonin

Få en offert och inledande rådgivning helt utan kostnad. Vid rådgivningen har ni möjlighet att dela med er om de önskemål ni har inför begravningen samt ställa alla de frågor ni kan tänkas ha.

3. Genomför begravningen

Slutligen genomför vi tillsammans begravningen och minnesstunden enligt era önskemål. Vi följer upp efteråt och säkerställer att gravsättning och bouppteckning genomförs som planerat.

Möt våra rådgivare

Din lokala rådgivare

All rådgivning hittar du på samma plats – nära dig.

Kremeringen före eller efter begravningsceremonin?

En kremering av den avlidnes kropp kan genomföras både innan och efter själva begravningsceremonin.

Merparten av alla anhöriga väljer att genomföra kremeringen efter ceremonin.

Fördelen med detta är förstås att man har en vacker kista att pryda med olika typer av begravningsblommor.

Det blir dock allt vanligare att anhöriga önskar hålla en begravning med urna, det vill säga en begravning där kremationen genomförs innan begravningsceremonin äger rum. Det finns ett antal fördelar med detta.

För det första är det enklare att hålla begravningsceremonin på ett lite mer udda ställe, exempelvis i trädgården eller vid havet, om kremeringen har genomförts innan begravningsceremonin.

En urna är nämligen lätt att bära med sig och den för heller inte så många blickar till sig.

För det andra kan man hålla gravsättningen direkt efter själva begravningsceremonin om kremeringen genomförts på förhand.

Många upplever detta som en stor lättnad eftersom det innebär att alla moment kan genomföras under en och samma dag. På så sätt upplever många att de får ett komplett avslut.

Kremation eller direkt gravsättning måste ske inom 30 dagar

Enligt svensk lag måste kremering eller gravsättning i form av jordbegravning ske inom 30 dagar efter dödsfallet.

Om anhöriga väljer kremering måste gravsättningen av urnan ske inom ett år efter det att kremationen har ägt rum.

Kremering och pris

Vi på Lavendlas begravningsbyrå får ofta frågor gällande kremering och pris. Faktum är att kostnaden för kremering täcks av den begravningsavgift som betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.

Kremeringen av kroppen följer en strikt process

Innan kremeringen tillåts äga rum krävs ett så kallat dödsbevis från Skatteverket.

Så snart dödsbeviset har utfärdats kan kroppen kremeras i en särskilt anpassad anläggning vid namn krematorium.

Vid kremeringen ligger stoftet (den avlidnes kropp) i en kista som de anhöriga har valt ut.

Om begravningsceremonin har ägt rum före kremeringen avlägsnas alla dekorationer och blommor innan kremationen startar.

Medicinska implantat i form av pacemaker eller dylikt avlägsnas också innan kremeringen startar. Detta är nödvändigt eftersom de medicinska implantaten annars riskerar att sprängas i kremeringsugnen.

Eventuella titanskruvar och andra liknande metallföremål förbränns inte i kremeringsugnen och sorteras därför ut från askan efteråt.

Kremeringsugnen rymmer bara en kista och själva kremeringen tar normalt cirka 80 minuter.

Den avlidnes identitet kan styrkas genom hela kremeringsprocessen med hjälp av en särskild identifieringsbricka.

När kremeringen är färdig placeras askan i den urna som valts ut av anhöriga.

Urna och gravsättning av askan efter kremering

Som ovan nämnt placeras askan i en av anhöriga utvald urna så snart kremeringen är klar.  

Anhöriga kan sedan gravsätta askan i antingen en kistgrav, i en urngrav, på en askgravplats, i en askgravlund eller i en minneslund. Läs mer om de olika gravsättningstyperna.

Urnan är inte ett substitut för kistan

Många tror att urnan är ett substitut för kistan, men så är inte fallet. På grund av både etiska och arbetsrättsliga skäl krävs nämligen en kista även vid kremation.

Vi hjälper dig

Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Lena Palmqvist är en av våra rådgivare som du kan komma i kontakt med.