Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Testamente / Jämkning av testamente
  1. Lavendla Juridik

Jämkning av testamente

Möjligheten att jämka testamente finns när det kränker bröstarvinges rätt till laglott. Bröstarvingar har en absolut rätt att alltid få sin laglott enligt ärvdabalken och laglotten är därför ett slags minimiskydd till arvsrätt. Utfåendet av laglotten sker dock inte automatiskt eftersom det kräver att bröstarvingen aktivt begär jämkning av testamentet. Kontakta Lavendla Juridik för ytterligare frågor på 0770 - 33 90 70, via kontaktformuläret eller via mail

Jämkning av testamente

Ett testamente kan jämkas på 2 sätt

  1. Bröstarvingen kan meddela testamentstagarna att testamentet kränker rätten till laglott.
  2. Bröstarvingen kan väcka talan vid tingsrätt.

I första hand ska bröstarvingen meddela testamentstagare

För att jämka testamentet som inkräktar på rätten till laglott behöver bröstarvingen i första hand meddela testamentstagarna om detta.

Testamentstagarna är de med rätt att motta egendom enligt det aktuella testamentet. Det kan dels vara en rätt till ett föremål (s.k. legatarie) och dels röra rätt till en viss andel av arvet (s.k. universell testamentstagare). 

Efter att bröstarvingen informerat testamentstagarna om rätten till laglott och testamentstagarna fortsätter neka rätten till laglott, är den enda möjligheten att väcka talan vid tingsrättDet sker genom att skicka en stämningsansökan till tingsrätten.

Jämkning av testamente måste ske inom 6 månader

Det krävs att bröstarvingen meddelar testamentstagarna om kravet på laglott inom sex månader från det att bröstarvingen tog del av testamentet. Tidsperioden räknas från och med när bröstarvingen fått reda på innehållet och existensen av testamentet. 

Det innebär att ett testamente skrivet för sju månader sedan med ett innehåll som kränker laglotten, inte kommer att gälla mot bröstarvingen, om bröstarvingen inte fått reda på det som faktiskt står i testamentet. Först när bröstarvingen är medveten om testamentets innehåll börjar tiden om sex månader att löpa.

Alla bröstarvingar måste jämka

Ifall man är flera bröstarvingar (oftast syskon) som enligt den avlidnes testamente inte har rätt till laglott krävs att alla bröstarvingar begär jämkning. Om någon bröstarvinge inte begär jämkning blir testamentet gällande mot denne efter sexmånaders-fristen och bröstarvingen riskerar att bli utan arv. 

Sammanfattande video om testamente - under 2 min!

Detta är skillnaden mellan jämkning och klander av testamente

Vid jämkning av testamente kommer testamentet fortfarande att gälla och ogiltigförklaras alltså inte. Det som händer är endast att laglotten ges ut till bröstarvingen, men resten av testators vilja i testamentet respekteras.

Vid klander av testamente väcks talan vid tingsrätt av en arvinge som istället vill att testamentet ska bli ogiltigt. Arvingen kan välja att yrka om ogiltighet för hela testamentet eller endast en del av testamentet. Vid klander finns likaså ett tidskrav på sex månader. 

Jämkning av testamente på grund av förskott på arv

När vi talar om jämkning av testamente kan det vara viktigt att ta upp förskott på arv. Vanligtvis ärver bröstarvingarna lika mycket av sina avlidna föräldrar och ibland räknas därför gåvor av föräldrarna till endast ett av barnen som förskott på arv.

Förskott på arv innebär att gåvans värde räknas bort från laglotten. Det sker en minskning av vad barnet tilldelas i arv eftersom tidigare gåva anses vara en del av arvet.

Kontakt

Tveka inte att kontakta våra kunniga jurister på telefonnummer 0770-33 90 70, via formuläret nedan eller via mail.