Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Testamente / Jämkning av testamente
  1. Lavendla Juridik

Jämkning av testamente

Möjligheten att jämka testamente finns när det kränker bröstarvinges rätt till laglott. Bröstarvingar har en absolut rätt att alltid få sin laglott enligt ärvdabalken och laglotten är därför ett slags minimiskydd till arvsrätt. Att få ut laglotten sker dock inte automatiskt eftersom det kräver att bröstarvingen aktivt begär jämkning av testamentet.

Jamkning av testamente

Ett testamente kan jämkas på 2 sätt

  1. Bröstarvingen kan meddela testamentstagarna att testamentet kränker rätten till laglott.
  2. Bröstarvingen kan väcka talan vid tingsrätt.

I första hand ska bröstarvingen meddela testamentstagare

För att jämka testamentet som inkräktar på rätten till laglott behöver bröstarvingen i första hand meddela testamentstagarna om detta.

Testamentstagarna är de med rätt att motta egendom enligt det aktuella testamentet. Det kan dels vara en rätt till ett föremål, så kallat legatarie och dels röra rätt till en viss andel av arvet, så kallat universell testamentstagare

Efter att bröstarvingen informerat testamentstagarna om rätten till laglott och testamentstagarna fortsätter neka rätten till laglott, är den enda möjligheten att väcka talan vid tingsrätt. Det sker genom att skicka en stämningsansökan till tingsrätten.

Jämkning av testamente måste ske inom 6 månader

Det krävs att bröstarvingen meddelar testamentstagarna om kravet på laglott inom sex månader från det att bröstarvingen tog del av testamentet. Tidsperioden räknas från och med när bröstarvingen fått reda på innehållet och existensen av testamentet. 

Det innebär att ett testamente skrivet för sju månader sedan med ett innehåll som kränker laglotten, inte kommer att gälla mot bröstarvingen, om bröstarvingen inte fått reda på det som faktiskt står i testamentet. Först när bröstarvingen är medveten om testamentets innehåll börjar tiden om sex månader att löpa.

Alla bröstarvingar måste jämka

Ifall det finns flera bröstarvingar, oftast syskon, som enligt den avlidnes testamente inte har rätt till laglott krävs det att alla bröstarvingar begär jämkning. Om någon bröstarvinge inte begär jämkning blir testamentet gällande mot denne efter sexmånaders-fristen och bröstarvingen riskerar att bli utan arv. 

Sammanfattande video om testamente – under 2 min!

Detta är skillnaden mellan jämkning och klander av testamente

Vid jämkning av testamente kommer testamentet fortfarande att gälla och ogiltigförklaras alltså inte. Det som händer är endast att laglotten ges ut till bröstarvingen, men resten av testators vilja i testamentet respekteras.

Vid klander av testamente väcks talan vid tingsrätt av en arvinge som istället vill att testamentet ska bli ogiltigt. Arvingen kan välja att yrka om ogiltighet för hela testamentet eller endast en del av testamentet. Vid klander finns likaså ett tidskrav på sex månader. 

Jämkning av testamente på grund av förskott på arv

När vi talar om jämkning av testamente kan det vara viktigt att ta upp förskott på arv. Vanligtvis ärver bröstarvingarna lika mycket av sina avlidna föräldrar och ibland räknas därför gåvor av föräldrarna till endast ett av barnen som förskott på arv.

Förskott på arv innebär att gåvans värde räknas bort från laglotten. Det sker en minskning av vad barnet tilldelas i arv eftersom tidigare gåva anses vara en del av arvet.

Kontakta Lavendla Juridik

Behöver du hjälp med jämkning av testamente? Vi på Lavendla hjälper dig. Vi finns här för att svara på dina frågor och funderingar kring allt som rör testamente.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakt oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.