Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Gåvobrev / Gåvobrev för lös egendom & bostadsrätt
 1. Lavendla Juridik

Gåvobrev för lös egendom & bostadsrätt

Ska du ge bort en gåva till någon annan? Oavsett vilken gåva det är fråga om är det alltid bäst att upprätta ett gåvobrev.  Det finns olika saker att tänka på när gåvobrevet upprättas i förhållande till typen av gåva som ges bort. Vi reder ut vad som bör finnas med i gåvobrev för lös egendom och bostadsrätt. Om du ska ge bort fast egendom finns andra formkrav att ta hänsyn till.

Gavobrev los egendom och bostadsratt

Skriv alltid gåvobrev – även när det inte är ett krav

Det finns inga formkrav enligt lag för gåvor beträffande lös egendom.  Därför behöver inget gåvobrev rent faktiskt upprättas eftersom gåvan kommer att vara giltig utan ett gåvobrev. Vi på Lavendla Juridik rekommenderar dock att alltid skriva ett gåvobrev. 

Ett gåvobrev är beviset på att gåvan ägt rum och kan användas av gåvotagaren för att visa upp äganderätten till gåvan. Gåvogivaren kan även villkora gåvan med olika krav genom ett gåvobrev.

3 villkor för att gåva av lös egendom ska vara giltig

 1. En förmögenhetsöverföring från gåvogivaren till gåvotagaren har ägt rum.
 2. Gåvan har skett av fri vilja.
 3. Det finns en gåvoavsikt.

Ett löfte om att ge en gåva är inte bindande

Ett löfte om att ge en gåva till någon annan är inte bindande som regel. Kravet för en giltig gåva är att gåvan fullbordats. Därför är man inte bunden av ett löfte om att ge en gåva eftersom möjligheten att ändra sig finns fram till att gåvan mottagits av gåvotagaren. 

Undantag finns dock, exempelvis om gåvan skrivits ned i skuldebrev  eller liknande, eftersom löftet då kan binda gåvogivaren.

Definitionen av lös egendom och exempel 

Lös egendom är allt som inte är fast egendom och det omfattar därför mycket. Det är allt från lösa saker, till exempel en tavla, till rättigheter som hör till fast egendom, till exempel hyresrätt, och tillgångar som inte är fysiska, till exempel aktier.

Några exempel på lös egendom som man kan vilja ge bort i gåva är bland annat tavla, fonder, pengar, bilar och andra fordon. Dessutom är bostadsrätter lös egendom, men för att kunna ge bort en bostadsrätt i gåva måste vissa formkrav uppfyllas.  

Exempel på gåvovillkor för lös egendom och bostadsrätt

Den som ska ge bort något i gåva får själv bestämma om gåvan ska ges med speciella villkor. Ett gåvovillkor kan exempelvis vara att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom

Ett annat gåvovillkor kan vara att gåvan inte ska räknas som förskott på arv om det är en gåva till bröstarvinge

Ett tredje gåvovillkor kan vara att gåvogivaren ska ha rätt att nyttja gåvan, om gåvan exempelvis är en bostadsrätt eller hyresrätt. 

6 punkter som bör finnas med i gåvobrev för lös egendom

 1. Gåvogivarens och gåvotagarens namn och personnummer.
 2. Parternas adress, postnummer och ort.
 3. Vad som ges i gåva, till exempel gåvogivaren överlämnar härmed följande som gåva till gåvotagaren….
 4. Eventuella gåvovillkor, till exempel gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom.
 5. Respektives signatur, namnförtydligande och ort samt datum för undertecknande.
 6. Gåvobrevet bör upprättas i två exemplar, ett till gåvogivaren och ett till gåvotagaren.

Gåva av bostadsrätt kräver gåvobrev och godkännande av bostadsrättsföreningen

Vid gåva av en bostadsrätt finns krav på att upprätta gåvobrev. Ett annat krav är att bostadsrättsföreningen godkänner gåvotagaren som medlem. Om inget godkännande ges, är gåvan inte fullbordad. 

Att föreningen måste godkänna gåvotagaren beror på att bostadsrätter ägs genom en andel i bostadsrättsföreningen. Medlemskapet är därför en förutsättning för ägandeskap. Gåvotagaren får därför ansöka om medlemskap och styrelsen får därefter ta ett beslut.

Gåvogivaren ska också ange hur stor del av bostadsrätten som ges bort i gåva till gåvotagaren i gåvobrevet. Ifall gåvan avser en viss del av bostadsrätten får andelen anges i gåvobrevet.

Exempel på gåvovillkor för gåva av bostadsrätt

I samband med att hela eller en del av bostadsrätten ges i gåva är det inte ovanligt att gåvogivaren önskar bo kvar i bostadsrätten, vilket kan skrivas med som gåvovillkor.

Bostadsrättsföreningen behöver då meddelas om detta, eftersom det blir fråga om en andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning förutsätter godkännande av bostadsrättsföreningen och ibland tas en extra avgift ut. 

Detta ska finnas med i gåvobrev för bostadsrätt

 1. Gåvogivarens och gåvotagarens namn och personnummer.
 2. Gåvogivarens nya adress.
 3. Bostadsrätten som ges i gåva (lägenhetsnummer och bostadsrättsförening).
 4. Hur stor andel av bostadsrätten som ges i gåva.
 5. Tillträdesdag.
 6. Eventuella gåvovillkor.
 7. Parternas signatur, namnförtydligande och ort samt datum för undertecknande.
 8. Gåvobrevet bör upprättas i flera exemplar, ett till gåvogivaren, ett till gåvotagaren och ett till bostadsrättsföreningen.

Mallar på gåvobrev för bostadsrätt hos bostadsrättsföreningar

Vissa bostadsrättsföreningar har upprättat egna mallar som kan användas vid gåva av bostadsrätt i deras föreningar, bland annat  HSB och Riksbyggen har färdiga mallar för gåvobrev för bostadsrätt.

Lavendla hjälper till med gåvobrev för lös egendom eller bostadsrätt

Har du ytterligare frågor avseende gåvobrev för lös egendom eller bostadsrätt? Tveka inte med att kontakta Lavendla Juridik! Vi hjälper dig att upprätta gåvobrev med önskningar om eventuella gåvovillkor och finns här för att svara på dina frågor. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.