Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Förhandsavtal
  1. Lavendla Juridik

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal är som ordet antyder, ett avtal som tecknas på förhand mellan en köpare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflytt.

Forhandsavtal

Förhandsavtal vid nyproduktion & när hyresrätt övergår till bostadsrätt

Genom ingånget förhandsavtal blir bostadsrättsköparen skyldig att köpa bostadsrätten medan bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten till bostadsrättsköparen.

Förhandsavtal är vanligt förekommande vid nyproduktion, men förekommer också när hyresrätter ska övergå till att bli bostadsrätter. Förhandsavtal regleras i bostadsrättslagen och måste vara skriftligt för att vara giltigt. 

Observera också att ifall nedanstående fem punkter inte är uppfyllda är förhandsavtalet ogiltigt.

5 punkter som det skriftliga förhandsavtalet måste innehålla

  1. Parternas namn.
  2. Den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt.
  3. Beräknad tidpunkt för upplåtelsen. Som köpare är det viktigt att få angivet tidpunkt för inflyttning i bostadsrätten eftersom du kan behöva sälja din nuvarande bostadsrätt eller säga upp ett hyresavtal, och då behöver du veta när det kan ske. 
  4. De beräknade avgifterna för bostadsrätten.
  5. I förekommande fall, belopp som lämnas som förskott.

3 förutsättningar som var för sig ger rätt

att häva förhandsavtalet

  1. Bostaden upplåts inte som bostadsrätt senast vid inflyttningen.
  2. Bostadsrättsföreningen har genom försummelse gjort så att upplåtelsen inte sker inom skälig tid från det att upplåtelse skulle ha skett.
  3. Avgifter som bostadsrättsföreningen kräver är väsentligen högre än de avgifter som har angivits i förhandsavtalet. Köparen kan då inom tre månader efter att ha fått kännedom om de högre avgifterna, häva köpet. 

Bostadsrättsföreningen kan ta ut förskottsbetalning

Bostadsföreningen kan begära en förskottsbetalning från köparen, men då måste bostadsrättsföreningen först ha fått ett godkännande om det från Bolagsverket. Förskottet brukar ligga på 10 % av den slutgiltiga köpeskillingen för bostadsrätten. Ifall ett förhandsavtal hävs enligt de ovan nämnda förutsättningarna får köparen tillbaka eventuellt betalat förskott.

Lavendla hjälper till vid upprättande av förhandsavtal 

Har du tänkt skriva under ett förhandsavtal eller sitter du i en bostadsrättsförening som behöver upprätta förhandsavtal? Oavsett din situation så är det en god idé att låta en jurist granska förhandsavtalet eller hjälpa dig att upprätta ett juridiskt korrekt förhandsavtal. Ett juridiskt korrekt och välskrivet förhandsavtal försäkrar att affären blir lyckad för båda parter, utan onödigt kostsamma tvistigheter. 

Har det redan uppstått en konflikt? Du kanske behöver hjälp med att häva förhandsavtalet, till exempel på grund av att upplåtelsen inte skett inom skälig tid? Då kan en jurist hjälpa dig att häva avtalet och få tillbaka förskottsbetalningen. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.