Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Testamente / Universell testamentstagare
  1. Lavendla Juridik

Universell testamentstagare

I ett testamente kan testatorn skriva att någon ska få rätt till ett visst föremål, ett specifikt värde eller en andel av kvarlåtenskapen. En universell testamentstagare är den som ärver en viss andel av den avlidnes kvarlåtenskap och är dessutom dödsbodelägare i den avlidnes dödsbo. 

Universell testamentstagare

Detta skiljer en universell testamentstagare från en legatarie

Personer eller organisationer som ärver den avlidne på grund av ett testamente kallas för testamentstagare. Testamentstagare delas därefter upp i två kategorier, universella testamentstagare och legatarier

När testatorn beslutar att mottagaren av egendomen ska få hela kvarlåtenskapen, viss andel eller överskottet kallas mottagaren för universell testamentstagare. För en universell testamentstagare är det därför inte fråga om rätten till en bestämd sak eller värde. 

När det däremot rör sig om en utpekad ägodel i testamentet som ges bort kallas mottagaren för legatarie. En legatarie är inte dödsbodelägare i den avlidnes dödsbo.

Exempel på universell testamentstagare

  • A avlider. A skriver i testamente att B ska få ärva ¼ av den totala kvarlåtenskapen. 
  • A avlider. A skriver i testamente att B ska få allt, förutom det som A:s bröstarvingar har rätt till enligt lag. 

Exempel på legatarie

  • A avlider. A skriver i testamente att B ska få ärva en tavla som A efterlämnar, saklegat.
  • A avlider. A skriver i testamente att B ska få ett värde om 15 000 kr, penninglegat.

En universell testamentstagare tar emot arvet genom arvskifte

Rätten för en universell testamentstagare att ta emot en viss andel av kvarlåtenskapen sker normalt genom arvskifte. Ifall den universella testamentstagaren har rätt till exempelvis 1/5 av kvarlåtenskapen har personen rätt att få ut egendom till det värdet i samband med arvskiftet. Beroende på dödsboets tillgångar samt situation kan den universella testamentstagaren få sin femtedel genom pengar eller egendom.

Universella testamentstagare och övriga dödsbodelägare får komma överens

Det är dödsbodelägarna som ska besluta om dödsboets tillgångar vilket innebär att dödsbodelägarna tillsammans måste komma överens. I vissa situationer kan arvskifte leda till att en universell testamentstagare tillsammans med övriga dödsbodelägare blir ägare till viss egendom, exempelvis om den avlidne har en fastighet. De får därefter avgöra ifall de ska äga fastigheten tillsammans eller inte. 

För att arvskiftet ska kunna utföras krävs signatur från alla dödsbodelägare. Lagen, ärvdabalken, ställer inte upp något krav på bevittning av arvskiftet, men vi på Lavendla Juridik rekommenderar ändå varmt att detta görs för att minimera risken för framtida konflikter.

Detta bör du veta om testamente – video under 2 min

Vad händer om en testamentstagare avlidit?

I vissa situationer kan en testamentstagare avlidit innan testamentet börjat gälla. Det är inte heller omöjligt att en testamentstagare tackar nej till andelen och därmed avstår sin rätt enligt testamentet. I dessa situationer får testamentstagarens arvingar rätt till andelen istället, under förutsättning att arvingarna har rätt till arv efter den avlidne. Om arvingarna inte har rätt till arv får övriga universella testamentstagare dela arvet. 

Exempel

A avlider och har i sitt testamente skrivit att halva kvarlåtenskapen ska ges till barnet B. B dog dock för två år sedan. B har i sin tur två barn C och D, det vill säga barnbarn till A. Det innebär att C och D har rätt till arv efter A och tar emot det som B egentligen skulle fått. 

Exmake och tidigare samboförhållande

Testamenten är inte alltid uppdaterade när författaren avlider. Det kan bero på många orsaker, bland annat att dödsfallet sker plötsligt, att testatorn inte hunnit uppdatera handlingen eller rentav glömt. Ett testamente som skrivits till förmån för exmake eller tidigare sambo gäller inte ifall skilsmässa eller separation skett.

Kontakta Lavendla Juridik

Har du frågor kring universell testamentstagare? Vi på Lavendla hjälper dig. Vi finns här för att svara på dina frågor och funderingar kring allt som rör universell testamentstagare samt testamente.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.