Hem / Lavendla Juridik / Arbetsrätt / Korttidspermittering
 1. Lavendla Juridik

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att arbetstagare går ner i arbetstid under en viss period, samtidigt som staten täcker en stor del av företagets lönekostnader. Personalen får därmed behålla nästan all ordinarie lön och företaget kan behålla sina anställda. 

Korttidspermittering

Vad är korttidspermittering?

På grund av det oförutsägbara som coronakrisen inneburit är många företag i behov av ekonomisk hjälp. Staten kan på ansökan om stöd för korttidspermittering bidra ekonomiskt till utsatta verksamheter. Då går anställda ner i arbetstid och lön under en period och staten täcker lönekostnaden för arbetsgivaren.

Korttidspermittering finns för att företag ska kunna behålla sin personal, vilket underlättar återhämtningen när krisen lagt sig. För att kunna använda sig av systemet krävs att både arbetsgivare och arbetstagare är eniga om korttidspermitteringen.

5 saker att tänka på vid korttidspermittering

 1. Den 7 april 2020 godkändes det nya programmet för korttidspermittering som en följd av coronakrisen. Stödet kan dock ges ut dessförinnan, från och med 16 mars 2020. Med det sagt är det alltså möjligt att ansöka om stöd retroaktivt.
 2. Korttidspermittering möjliggör för företag att hålla ner lönekostnaden samtidigt som personalen får behålla en stor del av lönen. Det finns tre nivåer som samverkar kring korttidspermitteringen, vilka påverkar arbetstid, lön och företagets kostnader.
 3. Staten täcker lönekostnader upp till 44 000 kr, det så kallade takbeloppet.
 4. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om införande av korttidspermittering och hur länge personalen ska korttidspermitteras. Det kräver dock att förutsättningarna för korttidspermitteringen framgår av ett lokalt kollektivavtal eller av ett avtal med minst 70 % av personalen (ifall kollektivavtal saknas).
 5. Staten erbjuder stödet under en period om sex månader, men det finns möjlighet till förlängning med ytterligare tre månader.

Ansökan om korttidspermittering sker hos Tillväxtverket

Ansökan sker på tillväxtverkets hemsida där ytterligare information, frågor och svar finns. Tillväxtverket är därmed den myndighet som sköter ansökningar om korttidspermittering och handlägger samt godkänner dessa. I samband med att tillväxtverket godkänner ansökan utbetalas stödet till arbetsgivaren, som i sin tur betalar ut den reducerade lönen till personalen. 

Det är skillnaden mellan korttidspermittering och korttidsarbete

Regelverket innebär att staten vid korttidspermittering bär tre fjärdedelar (75 %) av kostnaderna och att arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren bär resterande del av kostnaderna. Både korttidspermittering och korttidsarbete innebär att staten täcker lönekostnader, vilket leder till att arbetstagare kan gå ner i arbetstid istället för att bli varslade. Skillnaden mellan korttidspermittering och korttidsarbete är hur mycket av kostnaderna staten täcker.

Vid korttidspermittering står staten för en större del av kostnaderna än vad som är fallet vid vanligt korttidsarbete. Stödet för korttidspermittering kan utges under år 2020 och innebär alltså ett utökad stöd till följd av plötsliga ekonomiska svårigheter.

Det vanliga stödet för korttidsarbete utges också i samband med oförutsägbara ekonomiska kriser, men kostnaden delas istället lika mellan staten, arbetsgivaren och arbetstagaren. Det innebär att staten i nuvarande situation täcker betydligt större del av utgifterna. 

I princip alla företag kan ansöka om stöd för korttidspermittering

De verksamheter som påverkas av de rådande omständigheterna rent ekonomiskt kan ansöka och bli beviljade statligt stöd. De ekonomiska problemen ska bero på omständigheterna kring coronakrisen och förhållanden som ligger utom verksamhetens kontroll. Med det sagt, innebär det i princip att alla företag som drabbats av covid-19 kan beviljas stöd.

Det finns dock 3 undantagna situationer:

 1. Vissa offentliga verksamheter är undantagna från stödet. 
 2. Enskilda firmor är undantagna från stödet. Däremot är det möjligt att ansöka om stöd som ensam anställd i sitt företag, ifall verksamheten bedrivs i en annan företagsform och de andra kraven är uppfyllda.
 3. Arbetsgivaren får inte vara på obestånd, vilket innebär att företaget inte kan betala sina skulder i takt med att de förfaller och att tillståndet inte endast är tillfälligt. Arbetsgivaren får inte heller vara skyldig att genomföra en kontrollbalansräkning och inte heller vara under företagsrekonstruktion.

Vilka anställda omfattas av stödet för korttidspermittering?

Stödet gäller för arbetstagare som varit anställda i minst tre månader. Det innebär att nyanställda är undantagna stödet. Arbetsgivaren ska dessutom vara skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde under stödmånaden för att arbetstagaren ska omfattas av stödet. Varslad personal omfattas av stödet för korttidspermittering. 

Fram tills 31 december 2020 kan arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj omfattas av stödet, detsamma gäller för uppsagd personal.  

Vad innebär korttidspermitteringen för företaget och de anställda?

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning och löneminskning. 

Arbetstagaren kan gå ner i arbetstid med antingen:

 1. 20 %
 2. 40 % eller
 3. 60 % 

Det innebär för arbetstagaren en löneminskning med:

 1. 4 %
 2. 6 % eller
 3. 7,5 %

För arbetsgivaren leder de tre nivåerna till minskade lönekostnader med:

 1. 19 %
 2. 36 % eller
 3. 56 %

Det finns ett takbelopp för den ersättning staten kan ge ut, vilket är en summa på maximalt 44 000 kr. Se nedan för räkneexempel.

Vilken slags lön får arbetstagaren stöd för?

Stödet för korttidspermittering omfattar ordinarie lön som den anställde skulle haft, vilket inkluderar obekväm arbetstid och skiftstillägg. I den ordinarie lönen ingår inte bonus, provision och övertidsersättning som inte utgår regelmässigt varje månad.

Förmåner som inte ges i “pengar” ingår inte i stödet. Tjänstepension, semesterersättning, sociala avgifter och liknande ges inte heller stöd för.

Hur påverkar ett kollektivavtal korttidspermitteringen?

Om företaget är bunden av kollektivavtal krävs att kollektivavtalet stödjer korttidspermitteringen för att det ska bli aktuellt. Fackförbundet och arbetsgivaren får ordna en uppgörelse om korttidspermitteringens innehåll och bestämma hur många anställda som berörs, hur mycket arbetstiden påverkas samt hur lönen förändras enligt de tre nivåerna. Det är viktigt att företaget snabbt påbörjar en förhandling med facket för att nå en överenskommelse. 

För arbetsgivare utan kollektivavtal krävs att 70 % godkänner korttidspermitteringen

För verksamheter som är obundna av kollektivavtal krävs det att 70 % av de anställda godkänner och deltar i korttidspermitteringen. Ett avtal skrivs och kan ingås först när korttidspermitteringen aktualiserats. Den minskning som avtalats både för lön och arbetstid måste vara likadan för alla inom driftsenheten. Avtalet ska innehålla vilka anställda som omfattas och hur mycket arbetstiden minskas enligt de tre nivåerna.

Räkneexempel: lön över takbeloppet

A är anställd av Företaget X på heltid (100 %). A:s månadslön uppgår till 50 000 kr. I samband med att Företaget X ansöker om stöd för korttidspermittering har de kommit fram till att A ska gå ner i arbetstid. A gå ner 60 % i arbetstid. Eftersom A:s lön är högre än 44 000 kr (takbeloppet) får Företaget X bara använda 44 000 kr för att beräkna stödbeloppet, vilket leder till följande uträkning:

44 000 kr (maxbelopp) x 60 % (minskningen i arbetstid) x 100 % närvaro av den förkortade arbetstiden x 98,6 % (på grund av hänsyn till lagens arbetsgivaravgifter och är den ersättningsnivå som ges) = 26 030 kr ersättning.

26 030 kr är det högsta möjliga stödbeloppet per anställd. A:s lön ska minskas med 7,5 % (eftersom A gått ner 60 % i arbetstid) av 44 000 kr vilket är 3 300 kr.

Lavendla Juridik hjälper till vid korttidspermittering

För frågor och rådgivning kring korttidspermittering, tveka inte på att kontakta oss på Lavendla Juridik. Vi hjälper dig med allt som situationen kräver – vare sig det handlar om förhandling med facket, frågor som rör anställda, avtal eller allmän vägledning.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig!

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.