Hem / Lavendla Juridik / Affärsjuridik / Konkursförvaltare
  1. Lavendla Juridik

Konkursförvaltare

När ett bolag har skulder som inte går att betala det leda till att bolaget försätts i konkurs. Den som är skyldig någon pengar kallas för gäldenär  och den som har lånat ut pengar kallas för borgenär, exempelvis en bank. Det är tingsrätten som beslutar om ett bolag ska försättas i konkurs. Tingsrätten utser också konkursförvaltare.

Konkursforvaltare

Konkursförvaltarens uppgifter och uppdrag

Konkursförvaltarens uppdrag är att se till att de som har fordringar på bolaget får betalt. Konkursförvaltaren är vanligtvis en jurist med specialisering på obeståndsrätt. Till en början brukar konkursförvaltaren se om det finns möjlighet att driva vidare verksamheten. Om det inte går att fortsätta verksamheten säljs bolagets tillgångar för att på så vis få täckning för alla skulder.

Bolagets tillgångar hamnar i ett konkursbo som företräds av konkursförvaltaren

Det bolag som försatts i konkurs omvandlas till ett konkursbo där bolagets alla tillgångar och skulder hamnar. Ur konkursboets tillgångar får konkursförvaltaren betalt först och därefter utbetalas fordringar efter vilken prioritet de har i konkursboet. 

Tillgångarna i konkursboet är allting som är av värde i bolaget. Det kan exempelvis vara varulager, fordon, fastigheter med mera. Konkursboet räknas som en egen juridisk person och gäldenären förlorar sin rätt att använda bolagets egendom. 

Konkurser, konkursförvaltare och fordringar regleras i 2 lagar

Konkurser regleras i konkurslagen och prioritet av fordringar regleras i förmånsrättslagen. Enligt konkurslagen har konkursförvaltaren möjlighet att i vissa fall återvinna egendom. Egendom som på ett otillbörligt sätt tagits ut ur konkursboet kan då återgå till konkursboet så att borgenärerna får betalt. Det kan exempelvis handla om att en borgenär fått betalt före andra borgenärer utan att det fanns grund för det. 

Konkursförvaltarens roll och översikt av vad som händer vid en konkurs

Bolaget sätts i konkurs genom beslut hos tingsrätt på exempelvis begäran av en borgenär som inte fått betalt. Konkursförvaltaren försöker se om det finns möjlighet att driva vidare bolaget och om det inte finns det försöker konkursförvaltaren att sälja tillgångarna på bästa möjliga sätt för att få täckning för fordringarna. När konkursboets tillgångar likviderats upphör företaget att existera. Det händer att tidigare ägare eller anställda köper upp konkursboet för att försöka driva det vidare. 

Om bolaget är ett aktiebolag är utgångspunkten att aktieägarna inte är personligt ansvariga för bolagets skulder. Det är endast bolaget som ansvarar för skulderna. Om en bolagsägare gått i personlig borgen för en skuld som bolaget har kan denne dock bli ansvarig för skulden. 

Företagsrekonstruktion istället för konkurs?

Företagsrekonstruktion är ett tillstånd som kan ges till företag där det finns förhoppning om att företaget ska klara sig ur ekonomiska svårigheter istället för att försättas i konkurs. Tingsrätten beslutar också om företagsrekonstruktion och utser en rekonstruktör. Rekonstruktören tittar på olika alternativ för att kunna driva vidare verksamheten.

Under företagsrekonstruktionen är syftet att företaget ska komma åter på fötter för att ha möjlighet att betala sina skulder. Skulderna betalas därför inte under denna tid, utan rekonstruktören försöker göra olika typer av uppgörelser med borgenärerna. Företagsrekonstruktioner regleras i lagen om företagsrekonstruktioner

Om företagsrekonstruktionen misslyckas försätts bolaget normalt i konkurs. 

Har du eller ditt bolag betalningssvårigheter och funderar du över dina juridiska rättigheter? Lavendla hjälper dig!

Om du tror att du kommer ha svårt att betala borgenärer är det en god idé att tala med en jurist. Juristen kan hjälpa dig att se till att din skuldsituation hanteras på bästa möjliga sätt.

Oftast har du möjlighet att få betalt för juridisk rådgivning via hemförsäkring eller företagsförsäkring. Juristen kan hjälpa dig se över om du har möjlighet att få ersättning ur en försäkring.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.