Hem / Lavendla Juridik / Affärsjuridik / Styrelseprotokoll
  1. Lavendla Juridik

Styrelseprotokoll

Aktiebolag ska enligt lag (aktiebolagslagen) föra protokoll över styrelsemöten och möten med bolagsstämman. Det första kallas för styrelseprotokoll och det senare kallas för bolagsstämmoprotokoll. Ett styrelseprotokoll ska innehålla anteckningar om vad som beslutades på mötet. Ledamöter och VD har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Läs vidare för ytterligare information om styrelseprotokoll och ifall du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik på 0770 - 33 90 70

Vad ska styrelseprotokollet i ett aktiebolag innehålla?

Alla aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Styrelsen är tillsammans med bolagsstämman och eventuell verkställande direktör ett centralt och viktigt organ i ett aktiebolag. Styrelsens uppdrag är bland annat att leda företagets verksamhet, kalla aktieägare till bolagsstämma, se till att skatter och avgifter betalas och att årsredovisning skickas till bolagsverket tillsammans med revisorns revisionsberättelse när så krävs. 

Styrelseprotokollet ska dokumentera vad det är för typ av möte, när mötet hölls, vilka som var närvarande och vilka beslut som fattades. Styrelseprotokollen ska numreras och det kan ske genom en evighetsnummerserie eller genom en ny nummerserie för varje år. 

Varför är det viktigt med styrelseprotokoll i aktiebolag?

Förutom att skapa tydlighet och ordning över vilka beslut som fattas i företaget kan styrelseprotokoll utgöra viktiga handlingar vid en eventuell exit eller i de fall företaget söker finansiering.

Inför en investering i företaget kan investerare vilja få dokumenterad data över vilka beslut som tagits och vid en eventuell exit kan värdet av företaget öka om viktiga handlingar och beslut har dokumenterats. Se därför till att föra styrelseprotokoll och att bevara samt att hantera styrelseprotokollen på ett säkert sätt. 

Ladda ner gratis mall på styrelseprotokoll 

Det är en god idé att styrelseprotokollen följer en mall där väsentliga uppgifter framkommer. Genom att skriva in e-mailadress nedan kan du ta del av en gratis mall på styrelseprotokoll. Behöver du ytterligare hjälp med att upprätta ett styrelseprotokoll kan du ta hjälp av en jurist som kan hjälpa till med olika typer av nödvändig bolagsdokumentation på ett sätt som passar er situation. Genom att se till att ha ordning på bolagets juridiska dokument ökar du företagets värde och möjligheter till att ta in investeringskapital.

Kontakta Lavendla Juridik för rådgivning

Har du fler frågor eller funderingar? Tveka inte med att kontakta oss på 0770 - 33 90 70, via kontaktformuläret längre upp eller genom att maila oss.