1. Lavendla Juridik

Bestrida faktura

Har du fått en helt eller delvis felaktigt faktura? Då kan du bestrida fakturan.

Bestrida faktura - hur gör man?

Ett bestridande bör ske så snart som möjligt. Det är rekommenderat att skriftligen, exempelvis genom mail, kontakta företaget eller den person som skickat dig den felaktiga fakturan och berätta att du bestrider fakturan. På så sätt har du dokumentation på att du bestridit fakturan ifall det skulle behöva bevisas vid ett senare tillfälle. Se till att spara mailet med ditt bestridande. 

Skriv tydligt vilken faktura det är som du bestrider genom att ange fakturanummer, utfärdandedatum samt den summa som bestrids. Ange varför du bestrider fakturan. Är det endast en viss del av fakturabeloppet som bestrids, är det viktigt att du betalar det belopp som inte bestrids. Betalningskrav som kommer därefter, exempelvis betalningskrav från ett inkassoföretag, behöver du också bestrida. Även krav från kronofogden angående samma faktura ska bestridas. Därefter kan parten som önskar få betalt välja att antingen lägga ned ärendet eller ta upp det inför tingsrätt. Så länge du bestrider samtliga krav kommer du inte få någon betalningsanmärkning. Det är personen eller företaget som vill få betalt som inför domstol ska bevisa att du är skyldig pengar. 

Har du fått en bluffaktura? Gör så här 

Det händer att företag eller personer skickar ut falska fakturor till både företag och privatpersoner. Exempelvis att du ska betala för en tjänst eller produkt som du aldrig har beställt. Om du har fått en bluffaktura ska du bestrida den. Skicka ett mail till det företag eller den person som du fått fakturan av där du skriver vilken faktura det rör sig om (fakturanummer), fakturans datum, och förklara kortfattat varför du bestrider fakturan - till exempel “jag bestrider fakturan i sin helhet eftersom jag inte beställt produkten/tjänsten.”

Eftersom det handlar om ett bedrägeriförsök ska du polisanmäla händelsen. Får du ett inkassokrav bestrider du även inkassokravet på samma sätt som ovan. Får du ett betalningskrav från Kronofogden ska du bestrida kronofogdens krav omgående. Därefter kan den som menar att du är skyldig pengar välja att gå till tingsrätt. Då är det upp till den som menar sig ha rätt till pengar av dig att bevisa att så är fallet, till exempel att det finns ett avtal som du har ingått om en tjänst eller en produkt. Kronofogden kan inte genomföra utmätning (beslut om att sälja egendom tillhörande någon som är skyldig att betala en skuld för att på så viss få täckning för skulden) utan ett beslut om utmätning från en domstol. 

 

Kreditupplysningsföretagen registrerar betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning är en uppgift om att en person inte har betalat skulder i tid. En betalningsanmärkning kan göra det svårt att få lån, exempelvis bostadslån. Det är bland annat därför viktigt att du bestrider felaktiga fakturor i tid, så att du inte får någon betalningsanmärkning. Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, men deras register används som underlag för att utfärda betalningsanmärkningar av kreditupplysningsföretagen.

Att reklamera är inte samma sak som att bestrida en faktura

Om du har köpt en tjänst eller en produkt och tjänsten eller produkten är bristfällig, kan du reklamera felet till säljaren. Att reklamera innebär att du kontaktar säljaren och berättat vad som är fel och kräver att säljaren rättar till felet. Om du köper en vara eller tjänst i egenskap av konsument så har du i Sverige tre år på dig att reklamera felet. Du måste dock reklamera inom skälig tid efter det att du upptäckt felet. Reklamerar du inom två månader från det att du upptäckt felet anses det alltid ha skett inom skälig tid. Du bör reklamera skriftligen, exempelvis via mail. Spara ditt reklamationsmeddelande så att du i framtiden kan bevisa att du reklamerat och att du gjort det inom skälig tid. 

Om en kund bestrider faktura kan du kräva att få betalt 

Har du rätt till betalning av en kund, exempelvis på grund av ett avtal? Du kanske har utfört ett uppdrag eller sålt en vara till en kund som inte betalat. Då kan du vända dig till Kronofogden med ditt krav. Betalar kunden inte efter Kronofogdens ingripande, kan du gå till domstol med ditt krav. Det är viktigt att du sparar all dokumentation kring din rätt att få betalt, exempelvis avtal och mailkorrespondens med kunden. Du kan också ta hjälp av en jurist. Juristen kan hjälpa dig skriva kravbrev till kunden samt företräda dig inför domstol.