Hem / Lavendla Juridik / Tvistemål / Bestrida faktura
  1. Lavendla Juridik

Bestrida faktura

Har du fått en helt eller delvis felaktigt faktura? Då kan du bestrida fakturan. Bestridande bör ske skriftligen så snart som möjligt. I samband med att fakturan bestrids är det viktigt att beskriva anledningen bakom bestridandet. Det är dessutom en god idé att få med vissa detaljer, såsom fakturanummer.

Bestrida faktura

Bestrid fakturan skriftligt och spara dokumentationen

Skälet till varför bestridande av en faktura bör ske skriftligt och inte muntligt beror på bevisning. Det är viktigt att ha dokumentation på att ett bestridande skett, ifall det skulle behöva bevisas vid ett senare tillfälle. En faktura kan exempelvis bestridas genom att du mailar företaget och berättar för personen som skickat den felaktiga fakturan att du bestrider den. Se till att spara mailet med ditt bestridande.

Specificera vilken faktura som bestrids

Det är av stor vikt att noga specificera vilken faktura som bestrids genom att ange fakturanummer, utfärdandedatum samt summa. Tillsammans med denna information ska också anledningen till  varför fakturan bestrids anges. Det bör anges i bestridandet om endast en viss del av fakturabeloppet bestrids. Om så är fallet är det viktigt att betala det belopp som inte bestrids.

Viktigt att bestrida betalningskrav som kommer därefter

Betalningskrav som kommer därefter, exempelvis betalningskrav från ett inkassoföretag, behöver du också bestrida. Även krav från Kronofogden angående samma faktura ska bestridas.

Därefter kan parten som önskar få betalt välja att antingen lägga ned ärendet eller ta upp det inför tingsrätt. Så länge du bestrider samtliga krav kommer du inte få någon betalningsanmärkning. Det är personen eller företaget som vill få betalt som inför domstol ska bevisa att du är skyldig dem pengar. Bevisningen som framförs kan exempelvis vara ett avtal som bevisar att du gått med på att köpa en viss tjänst eller produkt.

Bestrid bluffaktura och polisanmäl händelsen

Det händer att företag eller personer skickar ut falska fakturor till både företag och privatpersoner. Det kan exempelvis handla om att du ska betala för en tjänst eller produkt som du aldrig har beställt. Om du har fått en bluffaktura ska du bestrida den.

Skicka ett mail till det företag eller den person som du fått fakturan av där du skriver vilken faktura det rör sig om och förklara kortfattat varför du bestrider fakturan – till exempel “jag bestrider fakturan i sin helhet eftersom jag inte beställt produkten/tjänsten.”

Om du har fått en bluffaktura ska du polisanmäla händelsen eftersom det handlar om ett bedrägeriförsök. Om du får ett inkassokrav bestrider du även inkassokravet på samma sätt som ovan. 

Bestrid betalningskrav från Kronofogden direkt

Ifall du får ett betalningskrav från Kronofogden behöver du bestrida kronofogdens krav omgående. Kronofogden kan inte genomföra utmätning utan ett beslut om utmätning från en domstol. Utmätning innebär ett beslut om att sälja egendom tillhörande någon som är skyldig att betala en skuld för att på så viss få täckning för skulden. 

Därför är det viktigt att bestrida felaktig faktura i tid

En betalningsanmärkning är en uppgift om att en person inte har betalat skulder i tid. En betalningsanmärkning kan göra det svårt att få lån, exempelvis bostadslån. Det är därför viktigt att du bestrider felaktiga fakturor i tid, så att du inte får någon betalningsanmärkning.

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, men deras register används som underlag för att utfärda betalningsanmärkningar av kreditupplysningsföretag.

Skillnaden mellan att reklamera och bestrida faktura

Om du har köpt en tjänst eller en produkt som är bristfällig kan du reklamera felet till säljaren. Reklamera innebär att du kontaktar säljaren och berättar vad som är fel och kräver att säljaren rättar till felet. Om du köper en vara eller tjänst i egenskap av konsument har du enligt lag tre år på dig att reklamera felet.

Du måste reklamera inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamerar du inom två månader från det att du upptäckt felet anses det alltid ha skett inom skälig tid. Du bör reklamera skriftligen, exempelvis via mail. Spara ditt reklamationsmeddelande så att du i framtiden kan bevisa att du reklamerat och att du gjort det inom skälig tid. 

Om en kund bestrider faktura kan du kräva att få betalt

Det går att vända sig till Kronofogden ifall det finns rätt till betalning av en kund, exempelvis på grund av ett avtal. Det kan vara så att ett uppdrag utförts eller att en vara sålts till en kund som inte har betalat. Om kunden inte betalar efter Kronofogdens ingripande finns möjligheten att gå till domstol med kravet. Det är viktigt att all dokumentation sparas kring rätten att få betalt, exempelvis avtal och mailkorrespondens med kunden.

Ta hjälp för att bestrida faktura eller att kräva betalt

Det är klokt att ta hjälp av en jurist när en faktura bestrids eller när betalning krävs. Juristen kan exempelvis hjälpa dig att skriva kravbrev till kunden samt företräda dig inför domstol. 

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.