Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Testamente / Testamentesförvaring

Testamentesförvaring

Genom att förvara testamentet på en trygg plats ger det en säkerhet till att arvet fördelas i enlighet med testatorns önskemål. Ett testamente som inte förvarats på ett tryggt sätt kan skapa problem.

Förvara testamente – Testamentesförvaring

Efter ett dödsfall krävs att den avlidnes testamente uppvisas i originalform, eftersom en kopia av testamentet saknar juridiskt värde. Ett testamente skrivs för att åstadkomma en annan fördelning av arvet än den fördelning som lagen bestämt och det är därför ett otroligt viktigt dokument.

När ett testamente av olika skäl inte kommer fram i samband med ett dödsfall fördelas arvet enligt svensk lag istället för enligt det testatorn valt att skriva i testamentet. Det säger sig självt att det kan leda till stora, oönskade konsekvenser. Att testamentet återspeglar en tydlig önskan om arvsfördelningen saknar helt betydelse ifall originalet inte hittas efter dödsfallet.

Testamentesförvaring hos Lavendla kostar 1,895 kr. Om du väljer Lavendla som testamentsexekutor ingår det kostnadsfritt i priset för testamentet. Fyll i formuläret nedan och välj testamentesförvaring i listan, så hjälper vi dig.

Viktigt att tänka på om testamente

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Hos Lavendla Juridik kan du tryggt förvara ditt testamente

Hos oss på Lavendla Juridik kan du tryggt förvara ditt testamente och säkra att arvet fördelas enligt din önskan. Med trygg och säker testamentesförvaring försvinner risken att testamentet glöms av, tappas bort eller förstörs. På Lavendla Juridik erbjuder vi en tjänst där testamentet kan förvaras hos oss. Det säkerställer att testamentet verkligen kommer fram i samband med ett dödsfall och inte spårlöst försvinner.

Vi rekommenderar varmt att alltid förvara testamentet hos en utomstående tredje part. Lavendla Juridik upptäcker snabbt ifall någon som förvarar testamente hos oss avlider genom Skatteverkets register och lämnar testamentet hos de berättigade. 

Förvara ditt livstestamente på en säker plats!

Ifall du upprättat ett livstestamente, det vill säga en önskan om hur du önskar att din vård ska genomföras är du självklart välkommen att också förvara detta hos oss på Lavendla Juridik. Ett livstestamente upprättas ibland eftersom en önskan finns om att inte på konstgjord väg förlänga livet eller att avsluta resultatlös behandling med mera.

Vad är priset för testamentesförvaring?

Det totala priset för testamentesförvaring är 1895 kronor, vilket är en engångsavgift som håller livet ut. Priset för förvaringen är en billig försäkring för den ekonomiska konsekvensen av att testamentet försvinner eller förstörs. Det finns otaliga skräckexempel på detta från arvingar som missgynnats av ett testamente.

Genom testamentesförvaring finns alltid möjlighet att ta tillbaka testamentet om så önskas genom att återkalla det. Det går självklart också att skriva ett nytt testamente eller att ändra vissa delar alternativt att göra tillägg i testamentet. Vi på Lavendla Juridik ser till att testamentet hamnar i rätt händer och att arvet som konsekvens fördelas enligt den avlidnes önskan. 


Möt våra jurister

Vi har jurister och boutredare i hela Sverige med olika inriktning och kompetens. Visa alla här.

Hur kan personer vara säkra på att testamentet inte försvinner efter dödsfallet?

Det enkla svaret är att personer inte kan vara säkra på att testamentet inte försvinner om testatorn inte väljer att förvara det hos en utomstående tredje part. För att säkra att testamentet kommer fram efter ett dödsfall är det mycket viktigt att det förvaras på en plats där ingen som har något intresse av testamentet finns.

Det är därför inte en bra idé att låta testamentet förvaras hos en arvinge, en testamentstagare eller någon som får sitt arv begränsat genom testamentet. 

Testamentesförvaring hemma eller i ett bankfack är inte en klok idé

På grund av testamentets speciella och unika karaktär är det en dålig lösning att förvara dokumentet hemma eller i ett bankfack. Stora risker tillkommer med sådan förvaring. Testamentet kanske aldrig upptäcks, det kan förstöras eller glömmas bort. Någon kan hitta testamentet som inte borde ha tillgång till det eller kanske hittar någon originalet som missförstår eller feltolkar testamentet.

Dessa scenarier kan leda till att testamentet inte tas upp vid  bouppteckningen och då fördelas inte arvet enligt den avlidnes önskan. Ytterligare risker med att förvara testamentet hemma är att det kan börja brinna eller uppstå andra oförutsägbara skador. Genom en trygg testamentsförvaring försvinner dessa risker. 

Förvaring eller registrering av testamentet hos en myndighet är inte möjligt 

Det finns ingen statlig myndighet som erbjuder testamentesförvaring eller registrering av testamentet. Det har många gånger diskuterats att exempelvis låta testamenten registreras hos Skatteverket, men det har dock aldrig blivit av. Därför är det vanligaste att låta någon kunnig inom juridik förvara testamentet, till exempel en juristbyrå, advokatbyrå eller begravningsbyrå.

Ett annat alternativ är att testatorn förvarar testamentet hos en egen jurist om sådan finns. Då är det viktigt att testatorn informerar samtliga anhöriga om detta, så att det inte glöms av.

Testamenten är bara giltiga i originalform

För vissa juridiska dokument finns ibland ett krav på registrering för giltighet och det gäller bland annat äktenskapsförord. I sådana fall är det möjligt att få ut en kopia av äktenskapsförordet ifall originalet tappas bort. Kopian har exakt samma giltighet som ett registrerat original hos Äktenskapsregistret. Det är inte fallet för testamenten som endast är giltiga i originalform, förutsatt att formkraven är uppfyllda.

Testamente i originalform

Det leder till ett stort ansvar på den som upprättat testamentet. Det är upp till testatorn att åstadkomma en god lösning för förvaringen av testamentet. Det innebär dels att testamentet måste förvaras på en trygg och säker plats och dels att testamentet återfinns av rätt personer efter dödsfallet.

Finns det andra alternativ för testamentesförvaring?

Om testatorn av olika skäl inte kan lämna sitt testamente hos en utomstående part är det möjligt att ge en kopia av testamentet till någon, utan intresse av arvet, som testatorn litar på. På kopian kan antingen skrivas vad originalet finns eller så kan testatorn muntligen berätta vart det finns. Risken är dock att det senare glöms av. Även fast kopian i sig inte är gällande leder kopian ändå till originalet.

Om det dessutom helt saknas risk för att någon med intresse av arvet förstör/gömmer testamentet kan det i vissa fall förvaras i hemmet. Viktigt är då att det förvaras på en lättillgänglig plats, exempelvis tillsammans med andra viktiga dokument, så att det verkligen hittas efter dödsfallet.

Så förvaras testamentet hos Lavendla Juridik

Testamentet postas till oss på Lavendla Juridik i originalform alternativt lämnas hos oss på vårt kontor eller i samband med att vi hjälper till med att skriva testamentet. Vi bevakar testamentet per automatik mot Skatteverkets register. När dödsfallet inträffar levererar vi det direkt till den person ni uppger, som i de allra flesta fall är en arvinge eller en testamentsexekutor

Exempel på scenarier som kan inträffa om testamentet förvaras på en otrygg plats

  1. Anna dör och har upprättat ett testamente. Anna efterlämnar ett barn vid namn Marcus som enda legala arvinge. I Annas testamente skrev hon att 200 000 kr skulle gå till hennes gode vän Carl. Testamentet begränsar därmed Marcus rätt till arvet från sin mor. Efter Annas bortgång hittar Marcus testamentet i Annas byrålåda. Marcus bestämmer sig för att förstöra testamentet som varken Carl eller någon annan visste om existerade. Hela Annas arv går därför till Marcus och Carl får inte de 200 000 kr som Anna önskat enligt testamentet.
  2. Anna dör och har upprättat ett testamente som hon lägger längst in i hennes bokhylla. Anna har tre barn som inte hittar något testamente efter Annas bortgång. Annas arv delas därför lika mellan de tre barnen. Några år senare upptäcks testamentet i samband med att Annas lägenhet säljs. Testamentet anger en annan arvsfördelning än vad som skett. Eftersom arvet redan delats ut flera år tidigare, skapar testamentet stora problem.
  3. Anna dör och efterlämnar två barn. Barnen vet om att Anna skrivit ett testamente men vet inte om dess innehåll och hittar inte heller testamentet efter att Anna gått bort. Den svåra frågan att besvara blir om Anna återkallat sitt testamente genom att förstöra det eller om Annas testamente försvunnit av andra skäl? Ifall Anna själv förstört testamentet beror det på att Anna ändrat sig och att hennes vilja inte längre överensstämmer med vad som stod i testamentet. Om någon annan förstört testamentet eller om det försvunnit av misstag är det tvärtom fullt möjligt att Annas sista vilja helt klart överensstämmer med det som stod i testamentet.

Kontakta Lavendla Juridik

Har du frågor kring testamentesförvaring? Eller vi du anlita oss för att förvara ditt testamente? Vi på Lavendla hjälper dig. Vi finns här för att svara på dina frågor och funderingar kring allt som rör testamente och testamentesförvaring.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.