1. Lavendla Juridik

Testamentesförvaring

Genom att förvara testamentet på en trygg plats ser man till att arvet fördelas i enlighet med testatorns önskemål. Ett testamente som inte förvarats på ett tryggt sätt kan skapa problem. 

Förvara testamente - Testamentsförvaring

Efter ett dödsfall krävs att den avlidnes testamente uppvisas i originalform, eftersom en kopia av testamentet saknar juridiskt värde. Ett testamente skrivs för att åstadkomma en annan fördelning av arvet än den fördelning som lagen bestämt och det är därför ett otroligt viktigt dokument. När ett testamente av olika skäl inte kommer fram i samband med ett dödsfall fördelas arvet enligt svensk lag istället för enligt det testatorn valt att skriva i testamentet. Det säger sig självt att det kan leda till stora, oönskade konsekvenser. Att testamentet återspeglar en tydlig önskan om arvsfördelningen saknar helt betydelse ifall originalet inte hittas efter dödsfallet. 

Hos Lavendla Juridik kan du tryggt förvara ditt testamente

Hos oss på Lavendla Juridik kan du tryggt förvara ditt testamente och säkra att arvet fördelas enligt din önskan. Med trygg och säker testamentsförvaring försvinner risken att testamentet glöms av, tappas bort eller förstörs. På Lavendla Juridik erbjuder vi en tjänst där testamentet kan förvaras hos oss. Det säkerställer att testamentet verkligen kommer fram i samband med ett dödsfall och inte spårlöst försvinner. Vi rekommenderar varmt att alltid förvara testamentet hos en utomstående tredje part. Lavendla Juridik upptäcker snabbt ifall någon som förvarar testamente hos oss avlider genom Skatteverkets register och lämnar testamentet hos de berättigade. 

Förvara ditt livstestamente på en säker plats

Ifall du upprättat ett livstestamente, d.v.s. en önskan om hur du önskar att din vård ska genomföras är du självklart välkommen att också förvara detta hos oss på Lavendla Juridik. Ett livstestamente upprättas ibland eftersom en önskan finns om att inte på konstgjord väg förlänga livet eller att avsluta resultatlös behandling m.m. 

 

Vad är priset för testamentsförvaring?

Det totala priset för testamentsförvaring är 1895 kronor, vilket är en engångsavgift som håller livet ut. Priset för förvaringen är en billig försäkring för den ekonomiska konsekvensen av att testamentet försvinner eller förstörs. Det finns otaliga skräckexempel på detta från arvingar som missgynnats av ett testamente.

 Genom testamentsförvaring finns alltid möjlighet att ta tillbaka testamentet om så önskas genom att återkalla det. Det går självklart också att skriva ett nytt testamente eller att ändra vissa delar alternativt att göra tillägg i testamentet. Vi på Lavendla Juridik ser till att testamentet hamnar i rätt händer och att arvet som konsekvens fördelas enligt den avlidnes önskan. 

 

Hur kan man vara säker på att testamentet inte försvinner efter ett dödsfall?

Det enkla svaret är att man inte kan vara säker på att testamentet inte försvinner om man inte väljer att förvara det hos en utomstående tredje part. För att säkra att testamentet kommer fram efter ett dödsfall är det mycket viktigt att det förvaras på en plats där ingen som har något intresse av testamentet finns. Det är därför inte en bra idé att låta testamentet förvaras hos en arvinge, en testamentstagare eller någon som får sitt arv begränsat genom testamentet

 

Testamentsförvaring hemma eller i ett bankfack är inte en klok idé

På grund av testamentets speciella och unika karaktär är det en dålig lösning att förvara dokumentet hemma eller i ett bankfack. Stora risker tillkommer med sådan förvaring. Testamentet kanske aldrig upptäcks, det kan förstöras eller glömmas bort. Någon kan hitta testamentet som inte borde ha tillgång till det eller kanske hittar någon originalet som missförstår eller feltolkar testamentet. Dessa scenarier kan leda till att testamentet inte tas upp vid bouppteckningen och då fördelas inte arvet enligt den avlidnes önskan. Ytterligare risker med att förvara testamentet hemma är att det kan börja brinna eller uppstå andra oförutsägbara skador. Genom en trygg testamentsförvaring försvinner dessa risker. 

 

Förvaring eller registrering av testamentet hos en myndighet går inte

Det finns ingen statlig myndighet som erbjuder testamentsförvaring eller registrering av testamentet. Det har många gånger diskuterats att exempelvis låta testamenten registreras hos Skatteverket, men det har dock aldrig blivit av. Därför är det vanligaste att låta någon kunnig inom juridik förvara testamentet, t.ex. en juristbyrå, advokatbyrå eller begravningsbyrå. Ett annat alternativ är att man förvarar testamentet hos en egen jurist om sådan finns. Då är det viktigt att man informerar samtliga anhöriga om detta, så att det inte glöms av. 

För andra juridiska dokument finns ibland ett krav på registrering för giltighet. Det gäller bl.a. äktenskapsförord. I sådana fall är det möjligt att få ut en kopia av äktenskapsförordet ifall originalet tappas bort. Kopian har exakt samma giltighet som ett registrerat original hos Äktenskapsregistret. Det är inte fallet för testamenten som endast är giltiga i originalform, förutsatt att formkraven är uppfyllda. Det leder till ett stort ansvar på den som upprättat testamentet. Det är upp till testatorn att åstadkomma en god lösning för förvaringen av testamentet. Det innebär att testamentet dels måste förvaras på en trygg och säker plats och dels att testamentet återfinns av rätt personer efter dödsfallet.

 

Finns det andra alternativ för testamentsförvaring?

Om man av olika skäl inte kan lämna sitt testamente hos en utomstående part är det möjligt att ge en kopia av testamentet till någon, utan intresse av arvet, som man litar på. På kopian kan antingen skrivas vad originalet finns eller så kan man muntligen berätta vart det finns (risken är dock att det senare glöms av). Även fast kopian i sig inte är gällande leder kopian ändå till originalet. Om det dessutom helt saknas risk för att någon med intresse av arvet förstör/gömmer testamentet kan det i vissa fall förvaras i hemmet. Viktigt är då att det förvaras på en lättillgänglig plats, exempelvis tillsammans med andra viktiga dokument, så att det verkligen hittas efter dödsfallet. 

 

Hur förvaras testamentet?

Testamentet postas till oss på Lavendla Juridik i originalform alternativt lämnas hos oss på vårt kontor eller i samband med att vi hjälper till med att skriva testamentet. Vi bevakar testamentet per automatik mot Skatteverkets register. När dödsfallet inträffar levererar vi det direkt till den person ni uppger, som i de allra flesta fall är en arvinge eller en testamentsexekutor. 

Exempel på scenarier som kan inträffa om testamentet förvaras på en otrygg plats

  1. Anna dör och har upprättat ett testamente. Anna efterlämnar ett barn vid namn Bertil som enda legala arvinge. I Annas testamente skrev hon att 200 000 kr skulle gå till hennes gode vän Carl. Testamentet begränsar därmed Bertils rätt till arvet från sin mor. Efter Annas bortgång hittar Bertil testamentet i Annas byrålåda. Bertil bestämmer sig för att förstöra testamentet som varken Carl eller någon annan visste om existerade. Hela Annas arv går därför till Bertil och Carl får inte de 200 000 kr som Anna önskat enligt testamentet.
  2. Anna dör och har upprättat ett testamente som hon lägger längst in i hennes bokhylla. Anna har tre barn som inte hittar något testamente efter Annas bortgång. Annas arv delas därför lika mellan de tre barnen. Några år senare upptäcks testamentet i samband med att Annas lägenhet säljs. Testamentet anger en annan arvsfördelning än vad som skett. Eftersom arvet redan delats ut (flera år tidigare) skapar testamentet stora problem.
  3. Anna dör och efterlämnar två barn. Barnen vet om att Anna skrivit ett testamente men vet inte om dess innehåll och hittar inte heller testamentet efter att Anna gått bort. Den svåra frågan att besvara blir om Anna återkallat sitt testamente genom att förstöra det eller om Annas testamente försvunnit av andra skäl? Ifall Anna själv förstört testamentet beror det på att Anna ändrat sig och att hennes vilja inte längre överensstämmer med vad som stod i testamentet. Om någon annan förstört testamentet eller om det försvunnit av misstag är det tvärtom fullt möjligt att Annas sista vilja helt klart överensstämmer med det som stod i testamentet.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med Aktieöverlåtelseavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

 

Lavendla Juridik